Klik venligst
SAMHÄLLE 2023-08-23 KL. 06:04

LBVA investerar 20 miljoner i nya VA-ledningar

Av Rickard Gustafsson

Renings- och vattenverket i Skogaby har gjort sitt och ska avvecklas. Laholmsbuktens VA investerar nu cirka 20 miljoner kronor i nya överföringsledningar för avloppsvatten och dricksvatten mellan Skogaby och Ahla. Skogaby ska i stället få sitt dricksvatten distribuerat från Laholm och avloppsvattnet kommer ledas i motsatt riktning till Ängstorps reningsverk i Laholm.

LBVA investerar 20 miljoner i nya VA-ledningar
LBVA investerar 20 miljoner kronor i att gräva nya överföringsledningar för vatten och avlopp mellan Skogaby och Ahla. I projektet ingår även bygget av en tryckstegringsstation i Ahla och en pumpstation i Skogaby. Foto: Adobe Stock

Vattenverket i Skogaby har efter utredningar konstaterats vara omodernt och undermåligt och är i behov av förstärkning och renovering.

Laholmsbuktens VA vill dock inte satsa på att rusta upp verket utan ser både ekonomiska, kvalitetsmässiga och driftsmässiga fördelar med att låta det stora reningsverket i Ängstorp ta hand om spillvattnet. Samtidigt säkras den framtida dricksvattentillgången upp i Skogaby.

För att göra det krävs en sju kilometer lång överföringsledning från Skogaby till Ahla där det kopplas ihop med LBVA:s befintliga ledningssystem.

– Arbetet görs för att möta framtidens behov och krav och vi har kommit fram till att det här är den bästa lösningen. I samband med det, när man ändå gräver, så lägger vi en dricksvattenledning i motsatt riktning, säger LBVA:s projektledare Anders Bengtsson.

Att renovera de små reningsverken är inte kostnadseffektivt och möter inte heller framtidens krav på rening, enligt Laholmsbuktens VA.

Foto: Rickard Gustafsson

I 20-miljonersprojektet ingår även bygget av en tryckstegringsstation i Ahla samt en pumpstation vid det nuvarande verket i Skogaby.

Bengtsson berättar att Skogabyborna inte kommer märka någon större skillnad. Däremot kommer projektet att påverka fastighetsägare utmed sträckan där de tänkta ledningarna ska dras.

LBVA har underrättat samtliga fastighetsägare och ansökt om ledningsrätt och är i princip i mål med den fasen.

– Vi hade någon som överklagade men det handlade mest om utbetalning av ersättning, inte själva ledningssträckan. Ärendet ska upp i mark- och miljödomstolen i Vänersborg någon gång under hösten så det kommer nog inte hända så mycket innan jul, berättar Anders Bengtsson.

När ledningsrättsfrågan är löst går projektet in i fas 2. Som alltid när det handlar om grävarbeten är det den arkeologiska undersökningen som bestämmer tiden.

– Vi tror nog att de behöver vintern/våren på sig och om de inte hittar några väldigt intressanta fynd så skulle vi kunna komma i gång att gräva hösten 2024.

Parallellt med de arkeologiska undersökningarna ska själva gräventreprenaden upphandlas. När alla frågetecken är uträtade så räknar Bengtsson med att själva genomförandefasen tar någonstans mellan 6 och 12 månader.

Med andra ord är det sannolikt att systemet sätts i drift under 2025.

– Vi vill få i gång det här arbetet så snart som möjligt för över tid kommer det att behövas. Vi vet inte hur lagar och regler kommer att förändras och det kan komma krav på att reningsverken ska klara av att ta hand om läkemedelsrester och annat. Har man då för många små reningsverk så kommer vi inte klara av att hantera det till rimliga kostnader.

Grävandet kommer att ske på båda sidor om länsväg 550 och projektet avser också att inkludera ledningar fram till Ebbarps stugby.

– Ja, vi kommer även göra en avsättning för framtida anslutning av Ebbarps stugby, men det blir ingen anslutning i samband med det här projektet, utan det blir i ett annat projekt som kommer längre fram, säger Anders Bengtsson.

I framtiden kommer avloppsvatten från Skogaby att renas i Ängstorp, Laholm.

Foto: Rickard Gustafsson/Arkiv