SAMHÄLLE 2024-01-15 KL. 15:45

Länsstyrelsen ser behov av skyddsjakt på varg

Av Carina Nilsson

Länsstyrelsen i Kronoberg ser ett behov av skyddsjakt efter två vargangrepp i närheten av Traryd nyligen. Men frågan är komplicerad då den aktuella vargen är genetiskt värdefull för vargstammen. Länsstyrelsen uppmanar nu alla fårägare i fyra kommuner att stalla in sina djur.

Länsstyrelsen ser behov av skyddsjakt på varg
Länsstyrelsen i Kronoberg ser behov av skyddsjakt efter två vargattacker i närheten av Traryd och en i Vislanda. Myndigheten uppmanar fårägare i Markaryd, Älmhult, Ljungby och Alvesta kommuner att stalla in sina får dygnet runt. Foto: Arkiv

Den 2 och 8 januari skedde två angrepp mot får i närheten av Traryd i Markaryds kommun och Älmhults kommun. Det första skedde i Hallaryd, Älmhult, och det andra nordväst om Traryd i Markaryds kommun. Sammanlagt dödades tre får vid de båda angreppen. Den 12 januari dödades ytterligare tre får vid ett angrepp väster om Vislanda.

Länsstyrelsen lät DNA-analysera prov från båda angreppen och det visar sig nu att det var en genetiskt viktig varg som utförde angreppet i Hallaryd. I det andra fallet har man inte kunnat fastställa vilken varg som utförde angreppet men det tros vara samma varg. Vid vargattacken i Vislanda är det bekräftat att det var en varg som angrep fåren. Länsstyrelsen har tagit DNA-prover som har skickats iväg för analys.

Den genetiskt viktiga vargen har tidigare attackerat får vid flera tillfällen i både Kronobergs och Kalmar län.

– Den varg det handlar om har utfört minst tio olika angrepp mot tamdjur vilket har orsakat både djuren och ägarna stort lidande. Därför ser länsstyrelsen i Kronoberg ett behov av att ta ett skyddsjaktsbeslut för att förhindra fler angrepp, säger Magnus Lundmark som är länsstyrelsens rovdjursexpert.

Men frågan om skyddsjakt är extra komplicerad eftersom vargen anses vara genetiskt viktig för den skandinaviska vargstammen.

– Länsstyrelsen i Kalmar har tidigare tagit ett beslut om skyddsjakt på just denna varg men beslutet överklagades och förvaltningsrätten upphävde beslutet. Det är nu överklagat till kammarrätten, säger Magnus Lundmark.

När förvaltningsrätten upphävde beslutet argumenterade de bland annat för att det krävs stora förebyggande åtgärder för att en skyddsjakt ska vara berättigad på grund av vargens genetiska status. Länsstyrelsen uppmanar nu därför alla fårägare att stalla in sina får dygnet runt.

– Kronobergs län och flera av de angränsade länen lämpar sig väl för får och det finns många mindre fårbesättningar. Nu uppmanar vi alla fårägare i de fyra kommunerna Ljungby, Alvesta, Älmhult och Markaryd att stalla in sina får. Det är den snabbaste och kraftfullaste åtgärden vi kan göra just nu, säger Magnus Lundmark.

Djurägarna behöver också ordna säkra fållor i områden där vargen rör sig.

– Det går att söka bidrag för förebyggande åtgärder i form av traditionella rovdjursavvisande stängsel och även elnätsstängsel, säger Magnus Lundmark.

Några ytterligare uppgifter om att varg har varit synlig i trakterna har länsstyrelsen inte fått i skrivande stund.

– Vargen rör sig över väldigt stora områden vilket innebär att den redan kan ha förflyttat sig en längre sträcka, säger Magnus Lundmark.