SAMHÄLLE 2023-12-08 KL. 13:58

Laholmare utsedd till tungt internationellt uppdrag

Av Rickard Gustafsson

Regionpolitikern och laholmaren Elisabet Babic (M) har utsetts till ordförande i Nordsjökommissionen. Efter fem år som ledamot ska hon de närmaste två åren leda det internationella samarbetet där 27 regioner från sju länder ingår.
– Det känns jättebra, superspännande, säger Elisabet Babic till LT.

Laholmare utsedd till tungt internationellt uppdrag
Elisabet Babic är ny ordförande i Nordsjökommissionen. I presidiet ingår även vice ordförandena Siv Henriette Jacobsen från Viken i Norge och Preben Friis-Hauge från Region Syddanmark. Foto: Pressbild

Nordsjökommissionen är ett internationellt samarbete mellan regioner som driver gemensamma intressen gentemot EU och nationella regeringar.

Fokus i samarbetet är riktat mot klimatneutralitet, energiomställning, hållbara och tillgängliga transportsystem i och mellan regionerna samt havsmiljö- och fiskefrågor.

Förutom de svenska regionerna Halland, Västra Götaland och Örebro ingår även medlemmar från Danmark, Norge, Storbritannien, Belgien, Frankrike, Tyskland och Nederländerna.

– Det här är ett kunskapsutbyte i allra högsta grad. Alla regioner, såväl i Sverige som i de övriga Nordsjöländerna, brottas i princip med samma utmaningar. Kan vi hämta goda exempel från regioner i andra länder som kommit lite längre än Halland så är det jättebra, säger Elisabet Babic.

Hon lyfter bland annat fram det arbete som gjorts i flera av de nederländska medlemsregionerna där de kommit långt och gjort stora framsteg i den gröna omställningen.

En annan viktig fråga som kommissionen arbetar med är havsbaserad vindkraft.

– Där har vi bland annat tittat på hur det påverkar fiskeri- och turistnäringen och odlingar till havs. Vi sitter på mycket kunskap som vi hoppas kunna dela med oss av till andra regioner och nationella myndigheter som jobbar med de här frågorna.

Babic poängterar att kunskapsutbytet av samtliga regioners framsteg är otroligt viktigt. I en tid där Europa präglas av krig och klimatproblemen är konstant överhängande är samverkan enda vägen framåt.

– Det är fullständigt avgörande! EU:s sammanhållningspolitik är nödvändig för regional utveckling i hela Europa.

Uppdraget är på två år och Babic har två huvudsakliga målsättningar. Det ena är att knyta fler samarbetspartners till Nordsjökommissionen, främst regioner i Storbritannien.

– Skottland har varit med, men är lite passiva just nu och jag skulle vilja att de blir mer aktiva. Jag skulle också önska att England blir mer aktiva eftersom de spelar en stor roll i Nordsjösamarbetet.

– Det andra jag hoppas uppnå är att vi hittar ytterligare fler gemensamma utmaningar där vi med hjälp av pengar från EU-fonder kan skapa projekt för att hitta lösningar på de problem vi har inom våra fyra fokusområden.

I egenskap av ordförande i Nordsjökommissionen kommer Babic också medverka som ledamot i Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe (CPMR). CPMR samlar totalt 160 regioner som alla ligger vid havet.