SAMHÄLLE 2022-10-28 KL. 11:44

Laholmare överklagar Slettengrens belysningsbeslut

Av Rickard Gustafsson

En laholmare har överklagat beslutet om att släcka 2 av 3 gatlampor i Laholms kommun och undrar om det formellt sett gått rätt till. Han vill ha svar på om samhällsbyggnadsnämndens ordförande Knut Slettengren (M) hade rätt att ensam fatta beslutet och har begärt en laglighetsprövning enligt kommunallagen.

Laholmare överklagar Slettengrens belysningsbeslut
En privatperson i Laholm vill att Förvaltningsrätten prövar om samhällsbyggnadsnämndens ordförande Knut Slettengren hade befogenheter att fatta beslutet om nedsläckningen av gatubelysningen i Laholms kommun. Foto: Bildbyrån/Rickard Gustafsson

Alla personer över 18 år som är folkbokförda, äger fast egendom eller betalar skatt i en kommun har rätt att överklaga ett allmänt beslut om man anser att ett formellt fel begåtts eller om en politiker överskridit sina befogenheter.

Just det sistnämnda vill en privatperson i Laholm ha svar på och har överklagat beslutet om nedsläckning av gatubelysningen som fattades av samhällsbyggnadsnämndens ordförande Knut Slettengren den 6 oktober.
– I första hand är det inte beslutet i sig jag överklagar, utan för att få en laglighetsprövning om beslutet är taget på rätt vis. Jag misstänker att det inte är korrekt att ett sådant här beslut tas av en ordförande utan måste tas av hela nämnden, säger laholmaren till LT.

Laholmaren berättar att han talat med folk med juridikkunskap som menar att Slettengren kan ha överskrivit sina befogenheter.
– Även när jag själv fick reda på hur beslutet tagits var det en tanke som väcktes inom mig att det här är ett beslut som får många effekter och konsekvenser och att det är ett sådant beslut man inte tar själv, som ordförande.

Vad tycker du om beslutet i stort, att släcka 2 av 3 gatlampor?
– Det finns olika perspektiv på det. Det är självklart att alla, även kommunen, måste bidra till minskad elförbrukning och jag har även förståelse för att kommunens ökade kostnader måste ses över. Jag är bara lekman men har bland annat hört vad kommunpolisen sagt och det kan komma många konsekvenser utav detta som den som tog beslutet inte fullt ut tagit ställning till.

Laholmaren berättar att han för egen del inte bryr sig så mycket om nedsläckningen. Enda skillnaden är att han skämtsamt säger sig vara tvungen att sopsortera i dagsljus då gatlampan över kärlet är släckt.
– Men självklart tänker jag på rörelsehindrade, gamla människor och inte minst mina egna och andras barn som ska ta sig till och från skolan när det inte är bra belysning. En del av våra cykelvägar och trottoarer i den här kommunen är minst sagt bristfälliga när det gäller kvalitet och underhåll och det är rent livsfarligt på sina ställen att både gå och cykla när man inte ser. Sen kan ju en del primitiva människor hävda att vi ska skaffa pannlampor men det känns inte 2022 när man bor inne i en stad.

Överklagan har lämnats in till Laholms kommun. Kommunjuristen Karin Höjman säger att det nu blir upp till Förvaltningsrätten att hantera ärendet.
– Han har överklagat ordförandens beslut och det är upp till domstolen att pröva det här. Rutinen är så att vi tar emot överklagan, sen tar vi beslut om det kommit in i rätt tid och därefter skickar samhällsbyggnadsförvaltningen det till Förvaltningsrätten.

Hur kommunen tar ställning till det här är inte klart, men i normala fall sker det genom ett yttrande till Förvaltningsrätten, berättar Höjman.