SAMHÄLLE 2023-07-21 KL. 13:23

Långt kvar till ekologiskt 30-procentmål

Av Rickard Gustafsson

2017 satte regeringen upp ett mål om att 30 procent av svensk jordbruksmark skulle brukas ekologiskt 2030. Halland har, med sina 13 procent, fortfarande en bra bit kvar till målet.

Långt kvar till ekologiskt 30-procentmål
Ekologisk jordbruksmark är bra för den biologiska mångfalden. Foto: Sara Ängfors

13 procent av jordbruksmarken i Halland brukas med ekologiska metoder. Siffran kommer från Jordbruksverket och det placerar Halland på 16:e plats bland Sveriges 21 län, enligt organisationen KRAV.

Störst andel ekologisk jordbruksmark finns i Jämtland (36 procent) och Värmland (34). Minst andel, 9 procent, finns i Skåne och Blekinge.

I landet som helhet var snittet 20 procent under 2022 och sedan målsättningen sattes för sex år sedan har omställningen till ekologiskt brukande endast ökat marginellt.

Ekologiskt brukad jordbruksmark innebär bland annat att naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel inte får användas. KRAV-certifierade gårdar står för 90 procent av den ekologiskt brukade jordbruksmarken i Halland.

Värt att notera är att andelen ekologisk jordbruksmark är hög i Sverige jämfört med andra EU-länder.