-
SAMHÄLLE 2022-11-04 KL. 06:01

Kräver tända gatlampor fram tills dom faller

Av Rickard Gustafsson

Den laholmare som överklagat Laholms kommuns beslut att släcka 2 av 3 gatlampor till förvaltningsrätten tar till ytterligare stridsåtgärder. I en komplettering till domstolen begär han inhibition av ordförandebeslutet – vilket skulle kunna innebära att gatubelysningen måste vara tänd tills det är avgjort om Knut Slettengren (M) hade rätt att fatta beslutet.

Kräver tända gatlampor fram tills dom faller
Förvaltningsrätten ska nu avgöra om verkställandet av nedsläckningsbeslutet ska skjutas upp i väntan på dom. Foto: Rickard Gustafsson

Det var i fredags, 28 oktober, som Laholms Tidning berättade att en laholmare överklagat beslutet om nedsläckningen av gatubelysningen i Laholms kommun till Förvaltningsrätten i Göteborg.

Laholmaren ifrågasatte då om samhällsbyggnadsnämndens ordförande Knut Slettengren verkligen hade laglig rätt, enligt kommunallagen, att fatta beslutet.
– I första hand är det inte beslutet i sig jag överklagar, utan för att få en laglighetsprövning om beslutet är taget på rätt vis. Jag misstänker att det inte är korrekt att ett sådant här beslut tas av en ordförande utan måste tas av hela nämnden, sade laholmaren till LT.

Överklagan inkom i sista stund till domstolen. Efter det har laholmaren sonderat sina juridiska möjligheter och tar nu nästa steg. Han har kompletterat sin inlaga till förvaltningsrätten med begäran om inhibition av beslutet.

Inhibition innebär inte att beslutet upphävs utan enbart att verkställigheten skjuts upp. Det vill säga att gatlamporna ska vara tända tills laglighetsprövningen är gjord.
– Jag är lekman och i förra veckan kände jag inte till att den här möjligheten fanns, förklarar han för LT.

Laholmaren säger också till tidningen att det finns en risk att förvaltningsrättens dom kan dröja en bra bit in på 2023.
– Det här är inget högprioriterat område och när jag skickade in överklagan fick jag till svar att det kan ta tre-fem månader. När de väl kommit så långt så att de ska fatta sitt beslut är risken överhängande att den mörka årstiden är förbi. Då kommer domen vara helt verkningslös.

I den nya dokumentationen argumenteras för att Laholms kommun inte gjort någon risk- eller sårbarhetsanalys före beslutet, vilket styrks genom Slettengrens uttalanden i medier, menar laholmaren.

Vidare anför laholmaren att släckningen av gatlamporna medför fara för medborgarna i samhället och att risken för olyckor är stor. Han exemplifierar med att övergångsställen är mörklagda och att bilister har svårt att uppmärksamma andra trafikanter som rör sig i mörkret, däribland skolbarn på väg till och från skola.

Med det sagt menar laholmaren att beslutet inte heller beaktat barnkonventionen och dess perspektiv och han nyttjar även kommunpolisen Kristian Nilssons uttalanden om att gatubelysningen behöver vara tänd för att uppnå trygghet och säkerhet.

LÄS MER: Laholmare överklagar Slettengrens belysningsbeslut