Klik venligst
SAMHÄLLE 2022-12-26 KL. 07:02

Kommunens äldreboenden saknar reservkraft

Av Rickard Gustafsson

Omständigheterna i Sverige och omvärlden skulle kunna innebära effektbrist och temporära nedstängningar av elnätet i vinter. Det oroar Socialnämnden som nyligen fått information om att kommunens särskilda äldreboenden saknar tillgång till reservkraft. Nämnden kräver att frågan hanteras skyndsamt av kommunstyrelsen och Kommunfastigheter.

Kommunens äldreboenden saknar reservkraft
Smedjebacken i Knäred är det enda av kommunens äldreboenden som har tillgång till reservkraft, men om den klarar av att försörja hela fastigheten är inte helt utredd, säger soci

Ordföranden i Socialnämnden, Kenneth Camitz (M), väckte under sittande decembermöte frågan om tillgången på reservkraft på kommunens äldreboenden.

Camitz säger till LT att han förutsatte att det fanns men att kunskapen om att det saknas tvingade honom att omgående agera. Situationen måste lösas.
– Vi brukar inte väcka ärenden på sittande nämnd men vi gjorde det efter att vi fått veta hur det ligger till. Jag visste inte ens om att äldreboendena saknar reservkraft och nu känner jag att det här behöver skyndas på, säger Camitz och berättar att en enig nämnd skickat ärendet vidare till kommunstyrelsen med krav om skyndsam hantering.

Långvariga strömavbrott på äldreboendena skulle kunna skapa svåra situationer i verksamheten och i vården och omsorgen av de äldre.
– Vi känner en stark oro inför en nedstängning. Vad gör vi om det stängs ner eller vart evakuerar vi?, frågar sig den avgående ordföranden.

Camitz kastar samtidigt in en brasklapp.
– Det kan vara så att det finns en väl genomtänkt krisberedskapsplan och reservkraft på Räddningstjänsten som man kör ut, men vi har inte den informationen. Vi måste veta att det finns en trygghet.


Socialchefen Daniel Johansson säger att frågan om elförsörjning till kommunens äldreboenden är högprioriterad och att han vill ha svar från Kommunfastigheter så fort som möjligt. Foto: Arkivbild


Socialchefen Daniel Johansson berättar för LT att frågan om elförsörjning dök upp redan i somras. Socialförvaltningen har, efter en förfrågan från Länsstyrelsen i Halland, pekat ut vilka fastigheter som är samhällsviktiga för att de vid en eventuell nedsläckning av elnätet inte ska inkluderas.

Oavsett det, är frågan om reservkraft på äldreboendena viktig att lösa. Johansson säger att finns möjlighet koppla in reservkraft på Smedjebacken i Knäred, men att det inte är riktigt klart i vilken omfattning det kan handla om.

Socialchefen vill ha alla kort på bordet för att kunna ta fram en evakueringsplan som ska användas vid långvariga strömavbrott.
– I det kortare perspektivet, avbrott på 1-3 dagar, går det mesta att lösa men sträcker sig elavbrottet längre så blir vi ganska blottade, säger Daniel Johansson.

Ärendet är hur som helst högprioriterat.
– Ja, det är högprioriterat med tanke på det läge vi befinner oss i. Jag ingår själv i kommunens krisledningsgrupp och har ställt frågan till Laholmshem/Kommunfastigheter om hur det förhåller sig. Vi behöver veta var och om det finns reservkraft och i så fall hur länge den räcker, säger Daniel Johansson.