SAMHÄLLE 2021-11-22 KL. 06:00

Kommunen satsar fem miljoner på mark

Av Joakim Ormsmarck

Under förra veckans möte med kommunstyrelsen klubbades ett nytt markköp igenom. För fem miljoner kronor köper man ett område på drygt tio hektar mark mellan motorvägen och kyrkan i Skottorp.

Kommunen satsar fem miljoner på mark

Totalt handlar det om 10,4 hektar åkermark som kommunen nu köper för 48 kronor per kvadratmeter. Eftersom det handlar om jordbruksmark ledde beslutet till en del diskussioner enligt Erling Cronqvist (C) samtidigt som han lyfter vikten av att köpa mark i ett tidigt stadium för att dels vara förberedda och dels kunna köpa till en hanterbar prisnivå.

Exakt vad marken ska användas till är inte klart, den är enligt den befintliga översiktplanen tänkt för bostadsbebyggelse men i det nya förslaget för en fördjupad översiktsplan finns en väg inritad, för att avlasta trafiken som idag går rakt igenom byn.

Men vägen är bara en del av den ny inköpta marken som även är tänkt som ett verksamhetsområde, det finns dock inga konkreta planer för vilken typ av verksamhet idag enligt Cronqvist