SAMHÄLLE 2023-12-07 KL. 06:05

Klartecken för bygge av fjärrvärme i centrala Laholm

Av Rickard Gustafsson

Markavtalet som ger Laholms Fjärrvärme AB tillstånd att bygga fjärrvärmenät i centrala Laholm är påskrivet. Går allt enligt plan kan större fastigheter kopplas upp mot nätet redan nästa höst.
– Vi är väldigt glada för att det här är klart, säger vd Sven Persson.

Klartecken för bygge av fjärrvärme i centrala Laholm
Efter utbyggnaden av fjärrvärmenätet på Nyby industriområde står det nu klart att Laholms Fjärrvärme, med vd Sven Persson i spetsen, under 2024 tar sikte på att dra ledningar ned till centrala Laholm. Foto: Rickard Gustafsson

LT kunde förra hösten berätta att Laholms Fjärrvärme, efter utbyggnaden av fjärrvärmenätet på Nyby industriområde, tagit sikte på att expandera nätet ned till centrala Laholm.

Stora fastighetsägare i Laholms innerstad, såväl kommunala som privata, visade intresse för projektet.

– Allt som kan sänka driftkostnaderna är av intresse, sa Staffan Påhlsson vd för Påhlsson Fastigheter.

– Händelserna i omvärlden visar tydligt att det vore bra med fler alternativa värmekällor. Men för både mig och Staffan är det viktigt att även de mindre fastighetsägarna i Laholm får tillgång till ett fjärrvärmenät, menade Mathias Nilsson.

Även Peter Johansson, vd för Laholmshem/Kommunfastigheter, var positiv till möjligheten att sänkta driftkostnaderna, bryta gasberoendet och välkomnade ett mer miljövänligt alternativ.

– Från bolagets sida tycker vi att det är en jättebra idé.

Mathias Nilsson (Gunnohus) och Staffan Påhlsson (Påhlsson Fastigheter) har tidigare uttryckt intresse av att koppla in fjärrvärme i sina hyreshus. Foto: Rickard Gustafsson/Arkiv

Efter förhandlingar har parterna, Laholms kommun och Laholms Fjärrvärme, signerat ett markavtal som godkänts av Kommunstyrelsen.

– Från kommunens sida ser vi det här som något positivt. Det krävs naturligtvis marklov när de väl ska börja gräva, men annars är avtalet klart vilket tillåter att de får lov att gå fram i kommunens gator och vägar, säger Ove Bengtsson (C), kommunstyrelsens ordförande.

– Fjärrvärmen är ett bra alternativ till gasen, menar Peter Berndtson (SD), andre vice ordförande i kommunstyrelsen.

Medborgerlig Samling ville återremittera markavtalet för att även ta med området Gamleby i fjärrvärmeutbyggnaden, men det är inte möjligt enligt äldre beslut taget i fullmäktige.

Hos Laholms Fjärrvärme är stämningen hög och fylld med framtidstro.

– Det har tagit lite tid, men den som väntar på något gott väntar aldrig för länge. Vi är väldigt glada för att det här är klart och att vi kan fortsätta planera för en fortsatt utbyggnad, säger vd Sven Persson.

Med ett nytecknat avtal kommer Laholms Fjärrvärme den närmaste tiden att söka upp potentiella kunder.

– Det händer kanske inte så mycket innan jul, men vår prioritet är att ta kontakt med olika fastighetsägare för att göra de intresserade av vår fjärrvärmesatsning. Det är först nu som vi vet att vi får bygga ut fjärrvärmen och vi har inte kunnat lämna några konkreta besked innan markavtalet är på plats, säger Sven Persson.

På Nyby, nära korsningen riksväg 24/Ängelholmsvägen, ligger fjärrvärmeledningar. Nu vill företaget Laholms Fjärrvärme gräva under 24:an med siktet inställt på att införliva Campus Laholms byggnader i fjärrvärmenätet. Foto: Rickard Gustafsson/Arkiv

Tidsplanen är inte spikad, men om allt faller på plats kan fjärrvärmeledningarna ned till centrum vara färdigdragna hösten 2024.

– Skolorna (på Campusområdet) är en stor aktör som vi behöver ha anslutna för att få lönsamhet i den första etappen. När vi vet hur Kommunfastigheter ställer sig kan vi ge mer exakta datum när vi kan vara inne i centrala Laholm, säger Sven Persson.

Fjärrvärmebolagets vd berättar att privata villa- och småhusägare längs med ledningssträckningen kommer erbjudas anslutning.

– Vi kommer koncentrera oss på de lite större fastigheterna nu i början, men vår målsättning är att i nästa etapp bygga ut fjärrvärmenätet även i rena småhus- och villaområden.

Med fortsatt krig i Ukraina och turbulens i omvärlden skiftar energipriserna kraftigt. Sven Persson vidhåller att fjärrvärme fortsatt är en bra ekonomisk investering jämfört med gas.

– Förra vintern var det jättestor prisskillnad mellan fjärrvärme och gas. Nu har gaspriserna gått ner, men det är fortfarande 20 procent lägre pris på fjärrvärmen.

Det är drygt elva månader sedan Laholms Fjärrvärme och vd Sven Persson invigde panncentralen på Nyby industriområde. Foto: Rickard Gustafsson/Arkiv