SAMHÄLLE 2021-12-17 KL. 14:57

Klagar på att hemtjänsten struntar i smutstvätten

Av Rickard Gustafsson

En person som har hemtjänst i Laholms kommun har tröttnat på att smutstvätten inte blir omhändertagen. Nu klagar hen offentligt och kräver att kommunen skärper till sig.

Klagar på att hemtjänsten struntar i smutstvätten
När tvättkorgen börjar bli överfull är det dags att tvätta. En hemtjänstbrukare har lämnat in ett skriftligt klagomål till Laholms kommun efter att flertalet påstötningar via telefon inte medfört någon bättring. Foto: Annie Spratt/Unsplash

Titt som tätt ramlar det in klagomål eller synpunkter på verksamheter i Laholms kommun. Ett av de senaste exemplen är en brukare som blivit frustrerad över att hemtjänsten inte utför sysslor som hen anser sig ha rätt till enligt biståndsbeslut.

Brukaren har under hösten vid ett flertal tillfällen påpekat att hemtjänstpersonalen inte tvättat. Trots detta har ingen förbättring skett och brukaren förklarar att hen sedan en tid börjat föra anteckningar över ”missade” tvättider. I anteckningsblocket finns nu två uteblivna tvättar i november och en i början av december nedplitade.

Trots flera påstötningar via telefon har ingenting hänt, skriver brukaren som till sist fått nog och valt att lämna in ett skriftligt klagomål.

Att lämna synpunker, rikta klagomål eller ställa frågor kring kommunens samhällsservice görs på laholm.se genom den så kallade synpunktsstjänsten.