Klik venligst
SAMHÄLLE 2022-10-16 KL. 18:24

Känsla av lättnad trots allvarligt läge

Av Rickard Gustafsson

Det var spända ansiktsuttryck bland de 160 åhörarna inför Coop-mötet i Knäreds bygdegård. Efter mötet kände nog de flesta en stor portion av lättnad, trots det ytterst allvarliga läget, då de förväntat sig besked om butiksnedläggning.

Känsla av lättnad trots allvarligt läge
Oron för att inte få plats under den första sittningen gjorde att många knäredsbor kom i god till mötet i Knäreds bygdegård. En av dem var kommunstyrelsens ordförande Erling Cronqvist som ses i bakgrunden. Foto: Rickard Gustafsson

LT passade efter mötet på att ta ett snack med besökare i bygdegården. Inga-Lill Cederberg, samhällsföreningens ordförande, berättar att hon inför mötet var rädd för besked om konkurs och nedläggning.
– Man har känt vibbarna att de haft det kämpigt. Alla frågetecken har nu rätats ut om dåtid, nutid och framtid och det var starkt att de talar om hur det ligger till. Butiken betyder så oerhört mycket för oss som bor här, framför allt för de äldre och de som inte har bil, säger Inga-Lill och fortsätter:
– Från föreningens sida måste vi uppmuntra invånarna att vara rädda om vår butik, för det hänger på oss att vi handlar där.

Paret Lars och Lena Mandorsson tyckte att presentationen var bra och välbalanserad.
– Det har snurrat många rykten och det var bra att få veta direkt från källan vad det är som gäller. Nu förstår vi problemen för butiken och jag vågar inte ens tänka på vad det skulle innebära om den klappar igen. Det är så många invånare i Knäred att det måste finnas en butik, säger Lars.

Lena och Lars berättar att de gör de flesta av sina inköp i butiken, men att de kommer bli än mer noggranna framöver.
– Vi och våra vänner och bekanta handlar det mesta här i Knäred. Butiken är kanon och vi måste ha den kvar, säger Lena.


Nyfikenhet blandad med oro kring vad som kommer hända med Coop Knäred präglade mötet i bygdegården. Foto: Rickard Gustafsson


Kommunstyrelsens ordförande, knäredsbon Erling Cronqvist (C), deltog också på mötet.
– Knäred är en av våra utvecklingsorter i kommunen och det hade varit nästintill katastrof om butiken försvinner. Butiken är navet i orten och jag hoppas verkligen att de ror detta i hamn.

En av de stora orosfaktorerna för Coop Knäreds överlevnad är de höga elpriserna. Hur ser du på det?
– Det handlar inte bara om den här butiken utan också om många andra företag. Vi såg nyligen att Skottorps mejeri stängt ner produktionen och det finns fler företag som satt sin tillverkning på paus för att det inte är lönsamt att producera med de elpriserna vi har nu. Min förhoppning är att regeringspartierna fort kommer till skott och att man snabbt pytsar ut de här 90 miljarderna man talat om annars kommer det att hända väldigt många tråkiga saker i vårt samhälle, säger Erling Cronqvist.

Många företag och hushåll upplever att regering och riksdag inte fullt ut ser allvaret i situationen?
– Jag är kritisk till att man inte satt den här frågan direkt på agendan och hittat en lösning över blockgränserna. Alla partier är överens om att det här är förödande för Sveriges näringsliv, hushållen och konsumenterna och man borde ha löst den här frågan direkt oavsett om det pågår en regeringsbildning.

LÄS MER: Coop Knäred blöder ekonomiskt