Klik venligst
SAMHÄLLE 2024-04-30 KL. 06:02

Inget beslut i skolfrågan

Av Johan W Jönsson

Såväl Ansvar för Laholm som oppositionen visade enad front när skolfrågan skulle avgöras i kommunfullmäktige. Då mer än en tredjedel av ledamöterna var för en återremiss blev det utfallet. Utanför skanderade ett hundratal demonstranter: ”Rädda skolorna”. Nu kan de kämpa på. En månad till i varje fall.
– Vi fick en återremiss och det var det vi ville ha, säger Camilla Wähli, som anordnat demonstrationen och sliter med namninsamlingen mot skolnedläggningarna.

Inget beslut i skolfrågan
Camilla Wähli var nöjd med utfallet. Hon trodde på återremiss och så blev. Nu kämpar hon och övriga på med namninsamlingen kring en folkomröstning i skolfrågan. Foto: Johan W Jönsson

Dagen D var kommen. Dagen då ödet för Ahla- och Genevadsskolan skulle avgöras. Det blev dock varken ja eller nej utan återremiss. Ett ganska väntat utfall.

Såväl Medborgerlig samling som Laholmspartiet yrkade på återremiss av snarlik anledning. Frågan behöver utredas på ett bredare plan, tycker de. Och återremiss blev det.

Kommunfullmäktige inleddes med en dragning kring utredningen. Denna presenterades av utbildningschef Richard Mortenlind och skolchef Daniel Josefsson.

Jämfört med tidigare dragningar, samt den publicerade utredningen, trycktes det nu mer på Parkskolan. Den skolan måste fyllas upp för att bli ekonomisk.

Totalt var det ett hundratal personer som hade samlats för att demonstrera mot skolnedläggningsarna. Foto: Johan W Jönsson

Själva debatten och beslutet kring skolfrågan blev en holmgång på nära två timmar. Ansvar för Laholms förstanamn gick upp på rad och förordade en nedläggning.

Oppositionen satt inte tyst utan var välrepresenterad i talarstolen. Samtliga partier var uppe minst en gång. Flera ledamöter var uppe ett gäng gånger för att föra fram sin ståndpunkt.

Åke Hantoft (C), Ove Bengtsson (C), Bo Tengqvist (S), Roland Norrman (MED), Bertil Johansson (LP) och Margareta Lindgren (MP) var flitiga. Största applåden fick dock Caroline Ugglesjö (-).

Som vilde valde hon att ställa sig för en återremiss av ärendet. Hon ville också se en genomlysning av hela kommunens ekonomi för att komma tillrätta med densamma.

Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna valde att stötta Laholmspartiet och Medborgerlig samling, som krävde återremiss. Det blev minoritetsåterremiss.

Rädda våra skolor, står det på plakaten. Samma ord skanderade demonstranterna utanför Campus Laholm där kommunfullmäktige ägde rum. Foto: Johan W Jönsson

Omröstningen slutade 25-16. De styrande partierna (C, M, S, L, KD) plus vilden Ann-Helené Djivjak (-) röstade för en nedläggning. Oppostionen (SD, MED, MP, V, LP) plus vildarna Roland Norrman och Caroline Ugglesjö röstade för återremiss.

Verktyget kan bara användas en gång och skjuter upp beslutet till nästa kommunfullmäktige. Det gör att namninsamlingen kring en folkomröstning troligtvis kommer hinna gå i mål.

Tillräckligt många namn finns men för att de ska vara giltiga måste de kompletteras med personnummer och där saknas i skrivande stund cirka hälften av de drygt 2 000 underskrifterna.

– Då det här med skolorna har gått tokigt till trodde vi på en återremiss. Nu fortsätter vi med namninsamlingen, där vi är halvvägs med personnummer. Namnen finns ju, säger Camilla Wähli.

Även om något beslut nu inte fattades så fortsätter förvaltningen att planera för förändringen i augusti. Det går inte att vänta, om den ska genomföras, berättade Mortenlind.

Se hela kommunfullmäktige här:

Här debatteras skolfrågan