SAMHÄLLE 2023-03-23 KL. 15:45

Högt elpris gav rusch till energirådgivning

Av Rickard Gustafsson

I det höga elprisets spår har kommunernas energi- och klimatrådgivare blivit nedringda av människor som söker råd och tips. Nästan dubbelt så många hörde av sig under 2022 jämfört med 2021. Frågor om solceller och luftvärmepumpar är vanligast.

Högt elpris gav rusch till energirådgivning
Pernilla Widstam, energi- och klimatrådgivare i Laholms och Halmstads kommun, berättar att väldigt många frågor som hon svarar på handlar om solceller. Foto: Adobe Stock/Joakim Leihed

Intensiteten bland hushåll och företag som visar intresse för att spara kilowattimmar och kronor och ören är hög, visar en sammanställning som gjorts av Energimyndigheten. Under 2022 var antalet rådgivningar drygt 29 000 jämfört med knappt 16 000 under föregående år.

Även i Laholm och Halmstad kommun, som sedan några år tillbaka samarbetar kring energi- och klimatrådgivning, har de anställda senaste året haft det hett om öronen.
– Vi märker att alla sorters energifrågor är mer intressanta än tidigare – för många fler. Intresset hänger förstås till stor del ihop med att elen blivit dyrare. Men oavsett anledning till intresset så blir nyttan med energieffektiviseringarna som görs bestående, säger Pernilla Widstam, energi- och klimatrådgivare i Laholm och Halmstad.

Energimyndighetens uppföljning visar att det gångna året, med krig i Europa, höga elpriser och lågkonjunktur, inneburit en unik situation för energi- och klimatrådgivningen. Söktrycket på rådgivningens tjänster har varit rekordhögt.
– Det är ett kvitto på att energi- och klimatrådgivningen är ett viktigt stöd både hos sina målgrupper och för vårt arbete med att ställa om till ett robust och hållbart energisystem, säger Annika Nilsson, programansvarig för EKR på Energimyndigheten.


Frågor om luftvärmepumpar är också väldigt vanliga. Foto: Adobe Stock


De vanligaste frågorna som rådgivarna hanterar handlar om solceller och värmepumpar och nio av tio som söker råd anger att deras investeringar kommer leda till energibesparingar.

Under 2022 har energi- och klimatrådgivarna gjort särskilda insatser för laddfordon/laddinfrastruktur och energieffektivisering i byggnader, vilket är två ämnen som Energimyndigheten bedömer vara prioriterade områden i energiomställningen.
– I Halmstad och Laholm har vi stärkt vår rådgivning med ytterligare en heltidstjänst. Det ger oss möjligheter att ge ännu mer råd och anordna mer utåtriktad verksamhet såsom föreläsningar, riktade insatser mot företag och privatpersoner, säger Pernilla Widstam.


Fakta: Energi- och klimatrådgivningen i Laholm och Halmstad

Laholms kommun och Halmstad kommun samverkar kring energi- och klimatrådgivning.
• är objektiv, fri från kommersiella intressen och kostnadsfri
• ger lokalt anpassade råd i energi-, klimat- och transportfrågor
• riktar sig till allmänheten, lokala företag, föreningar och organisationer
• kompletterar information som ges av olika energiaktörer och myndigheter
• är ett led i kommunens arbete för en hållbar utveckling
Källa: laholm.se