SAMHÄLLE 2022-01-13 KL. 10:15

Hög andel vaccinerade

Av Peter Jakobsson

Andelen vaccinerade mot covid-19 i de minst vaccinerade delarna av landet ökar. I Laholm, där vaccinationsgraden i de minst vaccinerade områdena redan var relativt hög, är utvecklingen nu blygsam.

Hög andel vaccinerade

Det finns fortfarande ett glapp mellan de mest och minst vaccinerade områdena i Laholm och den senaste månaden har glappet varit ganska oförändrat. I december var skillnaden 14 procentenheter.

I augusti 2021 tog Folkhälsomyndigheten för första gången fram ny geografiskt mer finkornig statistik över vaccinationstäckningen. Landets 290 kommuner delades in i totalt knappt 6 000 så kallade demografiska statistikområden för att kunna identifiera var de vita fläckarna på vaccinationskartan finns. Nu har en femte uppdatering av läget gjorts, som bygger på uppgifter fram till och med slutet av december.

Den senaste månaden har andelen som fått en dos vaccin ökat i 13 av 16 områden i Laholm. Störst ökning stod delar av Hasslöv-Ränneslöv-Våxtorp, Laholms omland-Ysby och delar av Genevad-Veinge. Där ökade andelen vaccinerade med två procentenheter, en ökning som är större än månaden innan.
I alla områden i Laholm har minst tre av fyra vuxna fått en första dos och även de minst vaccinerade områdena har relativt hög vaccinationstäckning. Lägst vaccinationstäckning finns i delar av Hasslöv-Ränneslöv-Våxtorp där 80 procent av den vuxna befolkningen fått minst en dos. Högst vaccinationstäckning i kommunen finns i Mellbystrand, där 94 procent av den vuxna befolkningen fått en dos.

Den lägsta vaccintäckningen i Hallands län finns i delar av Halmstad där endast 67 procent fått en spruta.