Klik venligst
SAMHÄLLE 2024-03-28 KL. 16:25

Historiskt avtal signerat av fem kommuner

Av Carina Nilsson

Sällan har kommunråd, oppositionsråd och kommunchefer i fem kommuner varit mer eniga kring ett budskap: mer samarbete krävs för att klara välfärdsuppdraget i framtiden.
Nu har kommunråden i Båstad, Laholm, Halmstad, Falkenberg och Hylte skrivit på ett avtal om ökad samverkan.

Historiskt avtal signerat av fem kommuner
Avtalet undertecknades av Ove Bengtsson (C), Ronny Löfquist (S), Johan Olsson Swanstein (M), Per Svensson (S) och Stefan Pålsson (S). Foto: Carina Nilsson

Avtalet innebär att den högsta kommunledningen i alla fem kommunerna kommer att träffas regelbundet för att se över hur de kan samverka på olika plan och inom olika områden.

– Detta görs redan på flera sätt, men vi får nu ett forum för detta med en bred förankring, sade Halmstads kommunråd Stefan Pålsson (S).

Samarbetet har fått namnet Goda grannar och modellen är delvis hämtad från Familjen Helsingborg. Där har elva kommuner i nordvästra Skåne, däribland Båstad, ett formaliserat samarbete sedan flera år tillbaka.

Kommunråd och oppositionsråd från fem kommuner i Halland och Skåne presenterade samarbetet i Goda Grannar. Foto: Carina Nilsson

– Det är viktigt att man får en stor kommun med sig som kan axla ett större ansvar och som blir motorn i samarbetet, sade Johan Olsson Swanstein (M) som är kommunråd i Båstad och därmed kommer att ingå i kommunala samarbeten i både Skåne och Halland.

– Halmstad tar på sig en kostnad för detta men samtidigt ska man komma ihåg att även vår kommun tjänar på det. Det har ibland diskuterats att Halmstad hamnar i skuggan mellan Malmö och Göteborg, som är två starka regioner, men det här samarbetet stärker Halmstad och den region vi verkar i, sade Stefan Pålsson.

Samtliga kommuner hoppas att det interna arbetet ska bli effektivare med mer samarbete och ser att det finns stora vinster att göra på många områden, vilket Falkenbergs kommunråd Per Svensson (S) berättade om.

– Det handlar om IT-system, visselblåsarfunktion och pensioner. Men också om budget/skuldrådgivning, energi/klimat, destinationsutveckling och upphandlingar.

Samarbetet mellan de fem kommunerna har fått namnet Goda Grannar. Foto: Carina Nilsson

– Mindre kommuner har inte alltid råd att ha en egen tjänst för alla områden, men kan man dela en tjänst med andra kommuner kan vi också göra tjänsterna mer attraktiva, sade Hyltes kommunråd Ronny Löfquist (S).

Laholms kommunråd Ove Bengtsson (C) gläds åt att även Båstad kommer med i det halländska samarbetet.

– Kommungränsen mellan oss suddas ut allt mer, och framför allt ser inte medborgarna i respektive kommun den. Vi har redan ett stort samarbete som vi nu kan utveckla ändå mer, säger han.

Samtliga kommunrepresentanter på plats var också helt eniga om att det krävs mer samarbete för att kommunerna ska klara sitt välfärdsuppdrag. Genom samarbetet kan kommunerna också bli mer hållbara och mindre sårbara.

Även i Laholm är vi helt överens om att detta är en bra sak, konstaterade kommunråd Ove Bengtsson (C) och oppositionsråd Peter Berndtson (SD). Foto: Carina Nilsson

– Staten lägger allt fler uppgifter på kommunerna men skjuter inte till så mycket resurser. Vården är kanske det tydligaste exemplet på det, men nu ska vi även öka vår beredskap och säkerhet, sade Ove Bengtsson.

Johan Olsson Swanstein är inne på samma linje.

– Vi måste kunna driva frågor som är viktiga för vår region gentemot staten, regioner och andra myndigheter. Det är otroligt viktigt att vi kan göra gemensam sak och inte delar upp allt efter regions- och länsgränser när det handlar om infrastruktur, vård och många andra saker. Det här är väldigt viktigt ur ett medborgarperspektiv.

Samtliga politiker betonade också att det nya samarbetet inte ska påverka de befintliga. För Falkenbergs del handlar det om samarbetet med Varberg, för Hylte om samarbete med flera kommuner i Småland och för Laholms del om Markaryd och Örkelljunga.

– Vi har ett motto här att vi ska vara goda grannar och jag tror att tillsammans gör vi varandra bättre, sade Victor Rundqvist (C) som är oppositionsråd i Halmstad.