Klik venligst
SAMHÄLLE 2024-02-13 KL. 06:01

Hallandstrafiken ratar idé om hållplats på köpcenter

Av Rickard Gustafsson

Fastighetsbolaget Arwidsro erbjuder mark för en busshållplats på Mellby Center för att möjliggöra kollektivtrafik till köpcentret. Laholms kommun stöttar idén till 100 procent, men Hallandstrafiken avfärdar inviten.
– Det blir ingen bra trafiklösning för helheten och det är det vi tittar på, säger trafikchefen Gustav Sandkvist.

Hallandstrafiken ratar idé om hållplats på köpcenter
Gustav Sandkvist, trafikchef på Hallandstrafiken, ratar idén om busshållplats inne på Mellby Center. Om bussar tvingas köra tillbaka samma väg som de kom skapas en "oattraktiv" och "otydlig" busstrafik, säger han. Foto: Rickard Gustafsson/Pressbild

När ägaren till Mellby Center fick vetskap om att linje 225 ritats om och inte längre skulle passera köpcentret agerade de på uppstuds.

Fastighetsbolaget Arwidsro kontaktade samhällsbyggnadsnämndens ordförande Thor Gunnar Bjelland (M) och erbjöd mark för busshållplats på köpcentrets fastighet.

– Fastighetsägaren sa att de är beredda att göra nästan vad som helst för att underlätta att bussarna ska kunna vända inne på Mellby Center. Vi på kommunen tyckte det var en bra idé, men Hallandstrafiken avfärdade den. Vi har gjort vad vi kunnat, men de vill inte köra in där, säger Bjelland till LT.

René Stephansen, fastighetschef på Arwidsro, bekräftar att företaget öppnade för antingen permanent eller tillfällig hållplats och beklagar att erbjudandet ratades.

– Det är jättetråkigt. Riktigt sorgligt faktiskt att inte kunna ta sig kollektivt till en stor handelsplats i en tid där miljö och hållbarhet är nyckelfaktorer. Det är väldigt jobbigt för de utan bil eller för äldre och rörelsehindrade att förlora den möjligheten, men det drabbar också våra handlare på Mellby Center. Det är ett steg tillbaka i en utveckling som behöver gå framåt.

– Vi vill gärna ha en busslinje förbi Mellby Center och är öppna för alla former av lösningar, så det är inte oss eller Laholms kommun det faller på, säger René Stephansen.

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Thor Gunnar Bjelland (M) tyckte att lösningen som Mellby Centers ägare presenterade var toppen. Foto: Rickard Gustafsson

När LT återberättar Mona Justussons bussupplevelse på linje 225 för Thor Gunnar Bjelland (M) blir han bestört. Även Bjelland anser det ohållbart att närmsta hållplats är över 800 meter bort.

– Det smärtar mig både som människa och som politiker att höra den historien. Jag tycker synd om damen och kan inte annat än att hålla med henne. Det är de här grupperna i samhället som har störst behov av bussen. Jag tycker att det är självklart att det ska gå en buss från Laholm till kommunens största köpcentrum.

Att den fysiska skylten på Laholms bussterminal fortfarande berättar att Mellby Center är hållplats för 225:an gör Bjelland upprörd.

– Vad f-n ska man säga om det? Dåligt är bara förnamnet, det är amatörmässigt!

Gustav Sandkvist, trafikchef på Hallandstrafiken, berättar för LT att skyltrutinerna brustit.

– Vi vill att våra resenärer ska hålla sig uppdaterade via vår app och reseplaneraren på hemsidan i huvudsak och det är där vi lägger mest krut i vår kommunikation. Sen har vi fysiska plakat här och var och de ska givetvis stämma och det är en miss att det inte bytts ut på bussterminalen och det måste åtgärdas omgående.

De röda markeringarna visar hur 225:an gick före den 28 december ifjol. Mellby Centers närmaste busshållplats är numera på Kustvägen, över 800 meter bort. Foto: Rickard Gustafsson

En temporär eller permanent hållplats på Mellby Center är inte aktuellt, enligt Sandkvist.

– Det klart att det rent fysiskt går att köra in på Mellby Center och vända, men det blir ingen bra trafiklösning för helheten och det är det vi tittar på. Problemet är inte om det går att ha en hållplats på Mellby Center, utan hur vi ska köra dit. Eftersom vi inte kan köra på Mellbyvägen så blir det problematiskt.

I helheten måste man väl också väga in att det finns många som inte har bil och inte minst gruppen äldre och rörelsehindrade. Är de inte en viktig faktor?

– Jo, absolut. Vi vill jättegärna trafikera Mellby Center och det har vi varit tydliga med hela tiden. Men vi vill också göra det på ett bra sätt så att det blir en angenäm tidtabell för helheten och att det matchar med tågen. Vi kan inte göra det till vilket pris som helst utan vi har varit tydliga med att vill göra det via Söderleden och Mellbyvägen för att få en tydlig linjeföring, förklarar Sandkvist.

Varför kan inte bussen som tidigare kom från Kustvägen och Hässleholmsvägen till Mellby Center köra samma väg tillbaka?

– Det blir en dålig lösning för alla andra resenärer som sitter på den bussen. Det blir så kallad skaftkörning och det blir oattraktiv och otydlig busstrafik och så vill vi inte trafikera rent principiellt. Vi vill upprätthålla en god kvalitet på vår busstrafik.

Både Arwidsro (ägare av Mellby Center) och Laholms kommun ser det som en självklarhet att kunna åka kollektivt till kommunens största handelsplats, men Hallandstrafiken bromsar. Foto: Rickard Gustafsson

Hur mycket tid skulle man förlora på att köra tillbaka jämfört med att köra Mellbyvägen?

– Det tar 3-6 minuter extra beroende av var man vänder med bussen och om det är ett eller två hållplatslägen. Men jag menar att det handlar mer om vår ambition hur vi ska köra buss än det faktiska antalet minuter. Det handlar om hur tydligt det är för resenärer hur bussen går och i vilken riktning och så vidare. Det är flera aspekter att väga in.

Kan man inte göra ett tillfälligt undantag medan kommunen jobbar på att hitta en lösning?

– Vi var överens med Laholms kommun när linjeomläggningen gjordes i december 2022. Då var vi överens om att Mellby Center är en viktig hållplats som behöver trafikeras. Sedan hände det här med överklagandena under hösten och då landade vi att flytta ner trafiken till Kustvägen tills vi har en helhetslösning. Det var ett gemensamt beslut då och det ska ses som den tillfälliga lösningen.

Laholms kommun arbetar nu på flera fronter för att få i gång busstrafiken förbi köpcentret. Enligt Bjelland behöver kommunen en motpart att förhandla med och tecken tyder på att den vilande vägföreningen kan vara på väg att vakna till liv.

Det andra alternativet, om vägföreningen inte lyckas skapa en styrelse, är att länsstyrelsen utser en ställföreträdare för vägföreningen, en så kallad syssloman.

– Den svarar i så fall för vägföreningen men det kostar medlemmarna i föreningen rätt mycket pengar så jag tror att de vill få i gång en styrelse så snart som möjligt, säger Bjelland.

LÄS MER: ”Hur ska vi gamlingar ta oss till Mellby Center?”

LÄS MER: Stopp för busstrafik på genväg vid kusten

"Hållplatsen är tillfälligt avstängd". När kollektivtrafiken till Mellby Center kan återstarta är i dagsläget högst oklart. Foto: Rickard Gustafsson