SAMHÄLLE 2022-09-15 KL. 12:40

Hål och sprickor i Krokåbron – igen

Av Rickard Gustafsson

Sprickor i Krokåbron upptäcktes vintern 2021 och det sades att det var både konstruktionsfel och vandalism som var orsaken. Nu har nya sprickor och till och med hål upptäckts av knäredsbon Roland Davidsson, granne med bron.
– Jag avskriver fullt ut den här vandaliseringsteorin, det är bara fantasier.

Hål och sprickor i Krokåbron – igen
Knäredsbon Roland Davidsson omkullkastar teorin om att Krokåbrons bräcklighet beror på vandaler som kastat stora stenar. Han bor granne med bron och är övertygad om att det handlar om ett materialfel. Foto: Rickard Gustafsson

När LT i januari ifjol avslöjade att den tidigare så skandalomsusade bron över Krokån redan efter fyra år börjat spricka i svetsarna hävdade Roland Davidsson tillsammans med flera andra knäredsbor att det handlade om ett materialfel.

Laholms kommun som på grund av misstag i projekteringsfasen av bron fått betala 800 000 kronor mer än budgeterat inledde då dialog med så väl tillverkaren Svetsteknik i Pajala och konstruktören Gatu och Väg Väst (GVV). Parterna avfärdade Davidssons teori och hävdade att sprickorna orsakats av att vandaler kastat stora stenar mot metallbron.

I en artikel i HP i augusti 2021 konstaterades det att gåtan om sprickorna i bron hade lösts. GVV:s produktionschef förklarade då att sprickbildningarna orsakats av såväl vandaler som dåliga svetsar i sträckmetallen.

Vandalteorin omkullkastas nu helt och hållet av Roland Davidsson som bor granne med bron. Han har funnit nya sprickor på flera gångplattor och på ett ställe har det till och med bildats ett litet hål.
– De har påstått att det kastats sten på bron, men jag som bor så nära har aldrig sett någon kasta sten och aldrig hört ljud från sten mot metall. Jag avskriver fullt ut den här vandaliseringsteorin, det är bara fantasier.


På flera ställen på Krokåbrons gångplattor finns det sprickor och sprickbildningar. Roland Davidsson är orolig för att någon människa ska skadas om man trampar igenom. Foto: Rickard Gustafsson


När LT inspekterar bron tillsammans med Davidsson visar han sprickorna och hålet i sträckmetallen som syns på flertalet ställen. Till och med på den gångplattssektion som byttes ut hösten 2021.
– När galvaniseringen släpper börjar metallen rosta och så spricker det. Det är materialfel, inget snack om saken. Alla gångplattor måste bytas för det här kommer bara att fortsätta.

Däremot har Davidsson sett småungar i 10-12-årsåldern hoppa på hängbron för att sätta den i gungning.
– Det måste man ju räkna med att småpågar tycker det är kul, men det borde inte påverka hållbarheten i gångplattorna för fem öre, säger Roland Davidsson och berättar att det finns en mätare uppsatt vilken visar att antalet passager över bron årligen uppgår till 20 000-25 000.


Krokåbron uppfördes hösten 2016 och invigdes 2017. Roland Davidsson pekar ut den gångplatta som byttes hösten 2021 och där visar det sig att sprickbildningar redan uppenbarat sig. Foto: Rickard Gustafsson


Flera saker oroar knäredsbon.
– Det jag är mest rädd för att folk trampar igenom och skadar sig. Sen är jag också orolig för att det kan bli skattebetalarna som får stå för kostnaderna om inte kommunen tar det på allvar innan garantitiden löper ut, säger Roland Davidsson.

Robert Pragler, driftchef på Laholms kommun, har själv varit på plats och han delar Davidssons teori.
– Bron buktar för mycket och galven släpper i svetsarna. Det bör vara ett konstruktionsfel eftersom det återkommer gång på gång. Vi kommer redan i morgon att laga där det behövs.

Kontakter ska tas med leverantören av bron och Pragler försäkrar att reparationskostnaderna inte ska belasta skattekollektivet.
– Vi tog upp det här med leverantören redan förra året och vi har anmält det här innan garantin går ut. Vi är inte intresserade av att låta skattebetalarna stå för det här, säger driftchefen.