Klik venligst
SAMHÄLLE 2024-03-15 KL. 06:02

Grönt EU-projekt på Caprifolens anläggning

Av Johan W Jönsson

Caprifolens voltigeklubb är mer än bara en voltigeklubb. Föreningen är en samhällsspelare som tar ansvar för såväl funktionsvarierade som för miljön. EU-projektet ”Green ethics” behandlar det sistnämnda. Totalt har över 40 personer från 18 olika organisationer och universitet samt tolv länder varit samlade i Våxtorp.

Grönt EU-projekt på Caprifolens anläggning
Margerita Airajhi, Martin Ccsajbók och Karolina Panchuk är tre av de unga konstnärerna som är med i EU-projektet Green ethics. Foto: Johan W Jönsson

EU-projektet drivs genom Creative Europe. Syftet är att göra människor i Europa mer miljömedvetna. Det görs bland annat genom teater och spel kring ämnet.

Projektet ska mynna ut i en form av forumteater där publiken är högst delaktig i det som sker på scen. Genom att kasta tärningar bestäms till exempel vilka scener som spelas upp.

Mauricio Bertolini vid universitetet i Turin är en av projektledarna:

– Vi har sett att den här typen av teater är väldigt kraftfull. När publiken är involverad har de som sitter i den också lättare att ta till sig budskapet – i det här fallet klimatförändringar.

Tolv länder deltar i EU-projektet och alla länder kommer att olika typer av teaterföreställningar beroende på vad som kommer upp på workshoppen i det aktuella landet.

Ljud och ljus, ja all el på teatrarna kan drivas genom cyklar som publiken trampar på. Cyklarna är kopplade till batterier och på så vis kan alltså teaterföreställningarna drivas genom grön el.

Mauricio Bertolini universitetet i Turin är en av projektledarna under Green ethics, som hade workshop hos Caprifolen. Foto: Johan W Jönsson

Teatern kommer även att komma ut i form av ett brädspel samt ett onlinespel. Totalt kommer 45 000 medborgare runt om i Europa att på något sätt vara involverade i projektet över tre år.

– Med involverade så menar vi inte bara att de tar emot information utan att de faktiskt gör någonting med oss. Teatershowen, brädspelet eller att de spelar online, säger Mauricio.

Varje medverkande land har olika startdatum för när premiären ska ske. Det börjar med Amsterdam och Nederländerna i maj i år och avslutas i Tyskland i februari 2025.

– Varje show visas minst tio gånger per land och totalt alltså 120 gånger inom projektet. Men vi hoppas att showerna fortsätter även efter projektet, så att ännu fler får chans att vara med.

Projektledarna från de 18 olika organisationerna och universiteten samlades för workshop på Vallåsens värdshus. Parallellt har 18 unga konstnärer bott på Caprifolens anläggning.

Inom projektet har de, under Minna Slotthedens och Vincent Olivemarks guidning, tagit fram olika kort till brädspelet. Mauricio Bertolini benämner det som en stor brainstorming.

– Utifrån deras arbete kommer vi att ta fram den slutgiltiga versionen av den grafiska designen till brädspelet. Det de gjort kommer att vara en grund för spelets utseendet, säger han.

Har du sett något av det de gjort?

– Några få bilder men inte så mycket. Men vi ska träffa dem och se deras resultat. Det har berättats för mig att de gjort ett mycket bra jobb. Det ska vara hög kvalitet på deras arbete.

Projektledarna samlades på Vallåsens världshus för workshop. Foto: Johan W Jönsson

LT träffar de unga konstnärerna Karolina Panchuk från Polen, Margerita Airajhi från Italien och Martin Ccsajbók från Ungern på Caprifolens anläggning i Stackarp.

– Vi ska presentera den visuella identiteten för Green ethics spel. Varje konstnär ska skapa en egen illustration baserad kring klimatförändring för att väcka uppmärksamhet kring det, säger de.

– Man kan säga att vi har skapat en kortlek och alla har gjort ett varsitt kort i kortleken. Jag har gjort en stad som står i lågor, på ett konstnärligt sätt, berättar Martin.

– Jag har har skapat ett kort där jag tar upp matsvinn. Korten ska inte vara för realistiska utan mer fantasifulla. Jag har illustrerat matsvinnet med en stor hög av fisk som kastats, säger Karolina.

– Mitt handlar om luftföroreningar. Det är gjort lite barnsligt, så att det ska kunna användas i skolan. Det är ett hus på ett moln som fungerar som en hiss till frisk luft, säger Margerita.

Under veckan har konstnärerna också hunnit lära känna varandra och haft trevligt ihop. De har spelat flipper i flipperhallen i Stackarp, besökt Teckningsmuseet och provat voltige, så klart.

Konstnärerna Martin Ccsajbók, Margerita Airajhi och Karolina Panchuk i samspråk på Caprifolens anlägning i Stackarp. Foto: Johan W Jönsson

Martin Ccsajbóks kort. Foto: Green ethics

Margerita Airajhis kort. Foto: Green ethics

Karolina Panchuks kort. Foto: Johan W Jönsson

Läs mer här:

Fyra länder deltar i Caprifolens EU-projekt