Klik venligst
SAMHÄLLE 2022-09-01 KL. 15:38

Gratis screening ska upptäcka cancer tidigt

Av Rickard Gustafsson

Region Halland sjösätter under september månad ett projekt med organiserad screening för att på ett tidigt stadie upptäcka tjock- och ändtarmscancer. Alla i åldersgruppen 60-74 år ska erbjudas ett självtest som är både frivilligt och gratis. Projektet väntas vara fullt infört 2026.

Gratis screening ska upptäcka cancer tidigt
Genom att analysera avföringsprover hoppas Region Halland i ett tidigt stadie upptäcka tjock- och ändtarmscancer. Foto: Louis Reed/Unsplash

Organiserad screening av tjock- och ändtarmscancer infördes i Stockholm och på Gotland redan 2008. Ifjol följde regionerna Dalarna, Skåne, Örebro och Norrbotten efter.

Nu tar Region Halland upp stafettpinnen och börjar med ett successivt införande av självtest i åldersgruppen 60-74 år för att så tidigt som möjligt upptäcka cancertypen som är den tredje vanligaste i Sverige.

Först ut är invånare som fyller 60 år under 2022. Självtestet beräknas vara fullt infört i Halland år 2026 och efter det kommer alla i åldersgruppen som är folkbokförda i regionen att erbjudas provtagning vartannat år.

Under september kommer information och erbjudande att skickas ut per post om att utföra provtagning i hemmet. Testet går ut på att analysera om det finns blod i avföringen.
– Det här är första steget i Region Hallands program för att tidigt upptäcka tjock- och ändtarmscancer. Självtestet är frivilligt, gratis och viktigt för att upptäcka allvarlig sjukdom innan den gett symtom. På så vis kan vi sätta in behandling i ett tidigt skede och rädda liv, säger Christina Svärd, överläkare i kirurgi och områdeschef på Hallands sjukhus.


Christina Svärd, överläkare i kirurgi och områdeschef på Hallands sjukhus, hoppas att alla hallänningar som erbjuds självtest lämnar in avföringsprov. Foto: Region Halland


Avföringsproverna analyseras på nationell nivå och svarsresultaten skickas sedan tillbaka till invånaren. Om resultatet är negativt, det vill säga om inget blod kan hittas i avföringen, kontaktas deltagaren igen om två år för att upprepa testet.

Om det är positivt och blod har upptäckts blir invånaren kallad till en undersökning på Hallands sjukhus och får göra en så kallad koloskopi (undersökning av tarmen med kamera).
– Blod i avföringen kan vara orsakat av hemorrojder, inflammation eller tarmfickor. Men det kan även bero på cancer eller förstadier till cancer, poängterar Christina Svärd.

Fotnot: Läs mer om tjock- och ändtarmscancer på 1177.se

Fakta: Tjock- och ändtarmscancer
• Tjock- och ändtarmscancer (kolorektal cancer) är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige. Varje år drabbas över 4 700 personer av tjocktarmscancer och omkring 2 100 av ändtarmscancer. Medelåldern på dem som insjuknar i cancerformerna ligger på 73 respektive 70 år. Endast fem procent är under 50 år.
• Tjocktarmscancer är lika vanligt hos män som hos kvinnor medan ändtarmscancer är vanligare hos män.
• Femårsöverlevnaden har förbättrats för både tjocktarms- och ändtarmscancer under de senaste decennierna och den relativa överlevnaden (i jämförelse med befolkningen i Sverige) för tjocktarmscancer är cirka 68 procent, fem år efter diagnos. Motsvarande siffra för ändtarmscancer är cirka 69 procent.
Källa: Cancercentrum.se