Klik venligst
SAMHÄLLE 2023-05-13 KL. 11:30

Gödseltunnor kan skapa brandgator

Av Carina Nilsson

Det är ovanligt torrt och brandrisken i skog och mark är stor. Men i Laholm och Båstad är beredskapen för att klara skogs- och gräsbränder extra god i år, när lantbrukare och maskinstationer använder sina gödseltunnor i samarbete med räddningstjänsten.

Gödseltunnor kan skapa brandgator
Med ett spridningsrör som fästs på gödseltunnan kan vattnet spridas 40 meter ifrån fordonet berättar Magnus Nilsson. Foto: Carina Nilsson

Räddningstjänsten i Laholm har numera ett formellt samarbete med LRF som innebär att enskilda lantbrukare och maskinstationer kan stötta upp vid ett släckningsarbete ute i terrängen. Det berättar Magnus Nilsson som arbetar på Bondåkra maskinstation och som är LRF:s kontaktperson i frågan.

– Att använda gödseltunnor i samband med bränder började vid de stora skogsbränderna i Västmanland för några år sedan. Det visade sig vara väldigt effektivt och ledde till att man ville utveckla det här också, säger han.

De senaste åren har samarbetet uppdaterats och fördjupats.

– Vi har träffats ett antal gånger och vi har möjlighet att öva tillsammans med räddningstjänsten, säger Magnus Nilsson.

Idag har de en lista på ett tjugotal gödseltunnor, var de finns och vilka som äger dem, som räddningstjänsten har tillgång till. De har också listor på var de kan fylla tunnorna med vatten vid behov. Men tanken är inte att förarna ska delta i själva släckningsarbetet.

– Gödseltunnornas stora fördel är att de kan bära enorma mängder vatten. De största kan rymma 35 000 liter vatten vilket är betydligt mer än vad räddningstjänstens egna fordon klarar. Med hjälp av det kan man blöta ner stora områden som gör att man kan begränsa branden, det blir som en brandgata, säger Magnus Nilsson.

Gödseltunnorna har också utrustats med ett spridningsrör.

– Det är Länsförsäkringar som har sponsrat oss med dem och kopplar man på röret kan man väta ner vegetationen så långt bort som 40 meter från fordonet, säger Magnus Nilsson.


Magnus Nilsson jobbar på Bondåkra maskinstation som deltar i samarbetet med räddningstjänsten. Foto: Carina Nilsson


Johnny Svensson är brandmästare i Laholm och den som håller i samarbetet från räddningstjänstens sida.

– Jag har en löpande dialog med Magnus och ska nu se till att räddningstjänstens ledningscentral får tillgång till de listor som vi har uppdaterat, säger han.

Även Johnny Svensson ser väldigt positivt på samarbetet.

– Gödseltunnorna kan fylla tanken på ett par minuter från en å exempelvis. Tunnorna är inte heller lika känsliga för lite grus eller sten i vattnet som räddningstjänstens egna fordon, säger han och fortsätter:

– Kan vi få tre-fyra traktorer med gödseltunnor som kan rulla och lägga en begränsningslinje så kan det bli ett väldigt effektivt sätt att begränsa en brand. Men det är räddningstjänsten som ska styra arbetet. Blir det en brand där vi behöver använda tunnorna kommer ett befäl på plats att avdelas för att styra dem, säger han.


Båstads räddningschef Pelle Pettersson vill ha en ny diskussion med bönderna på Bjäre om ett samarbete. Foto: Arkiv


Eftersom räddningstjänsten i Laholms och Båstads kommuner samarbetar omfattar LRF-samarbetet också Båstads kommun.

– Det skulle absolut kunna bli så att någon lantbrukare eller maskinstation får köra över gränsen, även om vi hittills har varit väldigt förskonade från större skogs- och gräsbränder i Båstad, säger Båstads räddningschef Pelle Pettersson.

För ett par år sedan hade han diskussioner om ett samarbete med LRF på Bjäre men arbetet kom inte vidare just då.

– Jag tänker att vi kan lyfta frågan med bönderna igen. Lantbrukarna har en väldig resurs i sina maskinparker och det kan vara mer än gödseltunnor som kan komma till pass vid olika räddningsinsatser så som hjullastare eller traktorgrävare, säger Pelle Pettersson.

Han tror att mer samarbete med civilsamhället kommer att bli nödvändigt i framtiden.

– Vi måste nog hjälpas åt och utnyttja de resurser som finns i samhället. Men vad gäller brandsläckning så har vi idag bättre beredskap i Sverige för stora händelser. Vi har bättre tillgång till helikopter för att vattenbomba exempelvis. Även där har vi det bra i Bjäre då vi har hav på tre sidor runt om oss och god tillgång till vatten.

Fotnot: I skrivande stund, den 12 maj, råder det eldningsförbud i Båstad och på Bjärehalvön. I Laholm ligger brandrisken mellan den högsta och näst högsta klassningen. Skogsbränder har också nyligen brutit ut i utanför Knäred, Markaryd och Hylte.