SAMHÄLLE 2022-07-27 KL. 07:00

Fontänhusen ska cykla genom landet för hälsan

Av Joakim Ormsmarck

Sverige har idag tretton Fontänhus som alla är öppna för alla med upplevd psykisk ohälsa. Laholms närmaste är Fontänhuset Båstad som också har ett samarbete med Laholms kommun. Under första halvan av augusti uppmärksammas nu detta arbete när landets Fontänshus går samman för att cykla 140 mil genom landet.

Fontänhusen ska cykla genom landet för hälsan
Christoffer Rist är en av intitativtagarna bakom projektet att psykla genom landet, här leder han en träning under våren. Bild Peter Jakobsson

Rutten startar på Fontänhuset Falun den 3 augusti och går i mål på Fontänhuset Malmö den 12 augusti. Under resans gång hinner men med att stanna till på samtliga Fontänhus i Sverige: Stockholm, Sköndal, Nyköping, Örebro, Motala, Göteborg, Falkenberg, Älmhult, Båstad, Helsingborg och Lund.

Initiativet kommer från Fontänhuset Båstad där Christoffer Rist är handledare för projektet, han berättar om projektet.
– Precis som i vårt dagliga arbete på Fontänhuset Båstad, kommer deltagarna i Psykelprojektet att ha ett morgonmöte för att planera dagens etapp och sedan cyklar vi sida vid sida och efter egen förmåga genom Sverige. På varje Fontänhus längs vår rutt blir vi välkomnade när vi kommer fram på kvällen. Vi cyklar från varje klubbhus ca 09.00 nästa dag. I vår kontakt med dem är det flera medlemmar, handledare och styrelsemedlemmar som har anmält sitt intresse för att cykla med oss en bit på vägen eller hela etapper.

Tanken är att uppmärksamma det viktiga arbete som Fontänhusen gör varje dag hela året om och samtdigt främja en hälsosam livsstil. I sann fontänhusanda får alla Fontänhus i Sverige en chans att göra något tillsammans och som visar att fysisk rörelse ger bättre psykisk hälsa.
– Det gläder mig att vi kan genomföra vårt Psykelprojekt som skapar en gemenskap mellan Sveriges 13 Fontänhus, nu i augusti. Jag är så stolt över projektgruppen på vårt klubbhus som är fokuserade på cykling, träning och kost men också på planering, följebil och annan logistik så att allt fungerar i 10 dagar, säger Ulf Strömblad som är klubbhuschef i Båstad.

Verksamhetscheferna Charlotta Magnusson, socialförvaltningen, och Mattias B Johansson på Kultur- och utvecklingsförvaltningen ser Fontänhuset som ett viktigt komplement till kommunens egna verksamheter och den IOP (idéburet offentligt partnerskap) man bedriver tillsammans med Röda Korset.
– Samarbetet med Fontänhuset är viktigt för oss i Laholm för att kunna erbjuda stöd och gemenskap för våra kommuninnevånare som lider av psykisk ohälsa och vill ha en arbetsinriktad dag. Psykisk ohälsa ökar i samhället och eventet som Fontänhuset tagit initiativ till är ett sätt att uppmärksamma vikten av att främja en hälsosam livsstil och kopplingen till fysisk aktivitet, säger Charlotta Magnusson.

Fontänhusen har en bred målgrupp och är öppna för alla med upplevd psykisk ohälsa. Allt arbete är icke vinstdrivande enligt Fontänhusmodellen och dess 37 internationella riktlinjer. Modellen går ut på att driva ett Klubbhus med en psykosocial arbetsinriktad rehabilitering som stödjer medlemmar som lever med psykisk ohälsa på vägen till återhämtning.

Fokus ligger på det friska och det som fungerar hos varje medlem. Medlemmarna deltar frivilligt i den arbetsinriktade dagen som erbjuder ett varierat utbud av meningsfulla arbetsuppgifter men också sociala, kulturella och sportsliga aktiviteter.
– Vi på Fontänhuset fokuserar på våra medlemmars friska sidor. Genom att driva vårt klubbhus tillsammans, kan medlemmarna utnyttja sina förmågor och färdigheter på ett rehabiliterande och upplyftande sätt, avslutar Ulf Strömblad.

Joakim Ormsmarck