Klik venligst
SAMHÄLLE 2023-11-20 KL. 11:28

Fem anställda har sagts upp

Av Carina Nilsson

Markaryds folkhögskola har tvingats säga upp fem anställda till följd av höjda omkostnader och minskade statsbidrag.
– Vi söker med ljus och lykta efter nya intäktskällor och tar gärna emot fler elever, säger Anders Carlsson-Lennström som är rektor på folkhögskolan.

Fem anställda har sagts upp
Markaryds folkhögskola ägs av en stiftelse och har funnits sedan 1950-talet. Foto: Carina Nilsson

Redan 2022 förutspådde man att folkhögskolorna skulle få ekonomiska problem efter att regeringens budget för 2023 blev klar.

– Under pandemin fick vi extra medel, men dessa försvann. Samtidigt har vi ökade kostnader som alla andra i samhället men de ersättningar vi får för eleverna som läser här har inte höjts. Ekvationen har inte gått ihop utan vi har tvingats att spara, säger Anders Carlsson- Lennström.

Fem personer har redan fått lämna folkhögskolan, vilket motsvarar cirka en femtedel av personalstyrkan. Oron för att det ska behövas ytterligare nedskärningar är stor berättar Monica Christoffersson som är sångpedagog.

Sofie Keränen och Majid Aljouma uppskattar gemenskapen och studieron som finns på Markaryds folkhögskola. Foto: Carina Nilsson

– Vi är väldigt oroliga men för elevernas skulle jobbar vi såklart på som vanligt och håller humöret uppe. Just nu jobbar vi med en stor vinterproduktion som ska sättas upp i Markaryds kulturhus, det är ett fantastiskt roligt arbete och våra elever är så engagerade, säger hon.

Både pedagoger och rektor hyser en oro för folkhögskolornas framtid.

– Folkhögskolorna har i alla tider varit ett viktigt komplement till det ordinarie utbildningsväsendet. Många som inte har klarat gymnasiet eller har fullständiga betyg läser våra allmänna kurser och tar sig igenom utbildningen här, säger Anders Carlsson- Lennström och fortsätter:

– Vi jobbar väldigt mycket med dialog och samtal – man blir sedd och efterfrågad. Folkhögskolorna erbjuder en andra chans och det betyder väldigt mycket för både den enskilde och för samhället, säger Anders Carlsson- Lennström.

Markaryds folkhögskola erbjuder både allmänna och särskilda kurser. De allmänna är till för att läsa in en gymnasiekompetens så att man blir behörig att söka vidare till Yrkeshögskolorna, YH, eller högskola/universitet.

Anders Carlsson-Lennström är rektor för Markaryds folkhögskola. Foto: Carina Nilsson

De särskilda kurserna är inriktade på show och musikal, undersköterska samt ljud- och ljusteknik på musikteaterskolan i Bjärnum som är en filial.

Två av eleverna som trivs väldigt bra på skolan är Sofie Keränen som läser teaterlinjen och Majid Aljouma som läser till undersköterska. Båda trivs väldigt bra med sina utbildningar.

– Det här är kanske den bästa skolan jag har gått på. Det finns en stor gemenskap och jag har lärt känna många nya människor, säger Sofie Keränen.

– Det är en väldigt lugn plats och annorlunda mot den vanliga skolan. Det är mycket lättare att hitta studiero här, säger Majid som valde att läsa till undersköterska efter att ha jobbat på ett äldreboende i somras.

Lenni Engen, Caroline Sundell och Monica Christoffersson är pedagoger på Markaryds folkhögskola. Just nu förbereder de en vintershow tillsammans med eleverna. Foto: Carina Nilsson

För närvarande läser ett hundratal elever på folkhögskolan men det finns plats för upp till 145 berättar Anders Carlsson-Lennström.

– Vi har både elever som dagpendlar och de som bor på internatet, säger han.

Tillsammans med övrig personal jobbar Anders på flera olika fronter för att få skolans ekonomi att gå ihop.

– Vi tittar på allt. Det handlar om allt från att söka EU-bidrag eller medel från olika fonder till att försöka starta uppdragsutbildningar. Vi har också ett mycket bra samarbete med arbetsmarknadsenheten på Markaryds kommun och näringslivet. Det kanske kan vi vidga till fler kommuner, säger han.

Fakta: Budgeten för 2023 innehöll inga fortsatta medel till de extra platser på folkhögskola som tillkom under pandemin. Det innebar 4 000 färre utbildningsplatser vårterminen 2023 jämfört med året innan i hela landet. Detta, i kombination med det pressade ekonomiska läget, innebär en tuff ekonomisk situation för folkhögskolor runt hela landet.

Markaryds folkhögskola ägs av en stiftelse och är politiskt och religiöst obunden.

Man behöver vara minst 18 år för att söka till en folkhögskola.

Källa: Folkbildningsrådet