SAMHÄLLE 2022-01-19 KL. 10:55

Fastighetsägaren stänger inte dörren för trafiklösning

Av Rickard Gustafsson

Ägaren till den brandhärjade fastigheten vid Stortorget är öppen för att diskutera med Laholms kommun kring en ”bredare” trafiklösning mellan Stortorget och Hästtorget.
– Allt är förstås en förhandlingsfråga, men det får gå undan. Jag har inte tid att vänta på långa utredningar, säger Per Gustafsson.

Fastighetsägaren stänger inte dörren för trafiklösning
Upprensningen och rivningen av den brandhärjade fastigheten vid Stortorget inleds måndagen den 24 januari, berättar fastighetsägaren Per Gustafsson som är villig att diskutera med kommunen om en breddning av Köpmansgatan. Foto: Rickard Gustafsson

LT har i en tidigare artikel berättat om den trafikmässiga flaskhals som i många år skapat en trafikfarlig miljö på Köpmansgatan mellan Stortorget och Hästtorget. Kommunrådet Roland Norrman (M) anser att om det går att finna en lösning på det urgamla trafikproblemet med den smala passagen utmed Köpmansgatan så ska kommunen ta tillfället i akt och utreda möjligheterna i samråd med fastighetsägaren.

Fastighetsägaren och skottorpsbon Per Gustafsson säger till LT att han är villig att diskutera en breddning av Köpmansgatan med Laholms kommun. Samtidigt är han frågande till om det är möjligt med tanke på att kommunen ställt sig bakom Kulturmiljö Hallands invändningar om att de kulturhistoriska fasaderna utmed Köpmansgatan och Stortorget ska bevaras.

Politikerna har dock tidigare premierat tillgänglighet före kulturhistoria, till exempel i fallet med en hiss på restaurang Gröna Hästen, och Per Gustafsson är positiv till att lyssna på kommunen.
– Allt är förstås en förhandlingsfråga, men det får gå undan. Jag stänger inga dörrar, men kommunen får komma till mig och jag har inte tid att vänta på långa utredningar.

Gustafsson är tydlig med att han är ivrig att komma igång med återuppbyggnaden då det gått över sex månader sedan branden. Han har redan fått rivningslov och har även lämnat in en ansökan om bygglov – som ej ännu behandlats.
– Praktiskt sett kan det inte dra ut för långt på tiden för jag har inte hyresinkomster hur länge som helst, säger Per Gustafsson som tillsammans med sin hustru Katarina ägt fastigheten sedan 2015.

Framtiden för torgfastigheten är i skrivande stund något oklar beträffande hyresgästsituationen. Efter att byggnaderna totalförstördes den 14 juni ifjol har exempelvis Synsam funnit ny lokal på Storgatan.
– Synsam kommer nog inte tillbaka, de verkar nöjda där de ligger i dag. Det blir ingen restaurang heller och frisören har vi inte förhandlat med. Vi kommer att lägga ut alla tre lokalerna på marknaden, säger Per Gustafsson.
Gustafsson berättar att jakten på nya hyresgäster begränsas av den tidsmässiga ovissheten kring bygglovet.
– Vi har inte jobbat med att bearbeta nya hyresgäster men när vi har fått beslut om bygglov blir det lättare.

Redan till kommande vecka lär laholmare kunna glädjas över att arbetet startar med att städa upp ruinen.
– Vi börjar upprensningen på måndag (24/1), säger Per Gustafsson som nu ser ljuset i tunneln efter sommarens tragiska brand.