-
SAMHÄLLE 2022-09-27 KL. 14:26

Färre går på a-kassa än innan pandemin

Av Rickard Gustafsson

Enligt färsk statistik från Sveriges a-kassor är det 21 procent färre hallänningar som uppbär ersättning från a-kassan jämfört med innan pandemin. Samtidigt visar siffrorna att medlemsantalet sjunker vilket oroar a-kasseorganisationen i en tid när orosmolnen i omvärlden och på arbetsmarknaden tornar upp sig.

Färre går på a-kassa än innan pandemin
Handläggarna på Sveriges a-kassor har färre ärenden att hantera i dag jämfört med innan pandemin. Foto: Pressbild/Sveriges a-kassor.

I Sverige är knappt 3,9 miljoner svenskar medlemmar i någon av landets 24 olika a-kassor vilket motsvarar cirka 70 procent av den totala arbetskraften.
Under första halvåret i år minskade dock antalet medlemmar i a-kassan med drygt 10 000 personer, vilket var en fortsättning som inleddes redan under 2021.

Dessförinnan hade medlemsantalet ökat sedan 2008 med en rekordboom under coronaåret 2020 då fler svenskar än någonsin, 270 000, anslöt sig.

Nedgången oroar Tomas Eriksson, kanslichef på Sveriges a-kassor.
– Det är ingen kraftig minskning, men att minskningen fortsätter också efter 2021 är oroande. I tider som dessa, när osäkerheten växer både i vår närhet och i den större omvärlden, borde ett medlemskap i en a-kassa vara en trygghet som fler skaffar sig.

Samtidigt visar statistik från augusti 2022 att antalet personer som uppbär a-kassa är 22 procent lägre än samma månad 2019 – innan coronapandemin. En minskning med cirka 21 000 personer i riket till cirka 75 800 personer. I Halland följer man nästan rikstrenden med en minskning på 21 procent, vilket motsvarar 427 personer.

Att färre personer tvingas leva på a-kassa hänger självfallet ihop med arbetslöshetssiffrorna och störst är minskningarna i Blekinge, Jämtland och Västerbotten (43 procent).
– A-kassorna har gjort ett jättejobb med att skapa trygghet och stabilitet under pandemiåren. Ett medlemskap i en a-kassa är en billig försäkring för trygghet i arbetslivet, vilket är extra viktigt nu när de ekonomiska orosmolnen hopar sig, säger Tomas Eriksson.

Vad som händer i den närmaste framtiden är i högsta grad oklart. Den höga inflationstakten, stigande räntor samt el-, mat- och drivmedelspriser förväntas påverka både företag och hushåll hårt.
– Arbetslöshetsförsäkringen är ett skydd och ett stöd för att ställa om när det värsta inträffar, både för den enskilda individen och för samhället i stort, menar Tomas Eriksson.