Klik venligst
SAMHÄLLE 2022-09-15 KL. 06:00

Extremväder kan göra det svårare att försäkra ditt hem

Av Wilhelm Nilsson

Hagel stora som golfbollar, stormar och översvämningar. Skador på fastigheter och egendom till följd av vädret ökar. I framtiden skulle extremväder och högre havsnivåer kunna leda till att det blir svårare att försäkra ditt hem.

Extremväder kan göra det svårare att försäkra ditt hem
Översvämningar är ett sådant naturfenomen som skulle kunna försvåra för fastighetsägare att bli försäkrade i framtiden.

Under förra året uppstod natur- och väderrelaterade skador till en kostnad av flera miljarder kronor. Än så länge erbjuds du som fastighetsägare ofta skydd via olika försäkringar men det kan ändras i framtiden i takt med att klimatet förändras.
– I dag har vi försäkringar för alla de här typerna av skador, säger Staffan Moberg som är jurist och klimatanpassningsexpert på branschorganisationen Svensk försäkring.

Han berättar att försäkringsbolagen vill fortsätta att ge ett gott försäkringsskydd för naturskador på fastigheter. Men om ett område översvämmas varje år så kan det antas vara förutsägbart och vara ett fel på fastigheten som behöver åtgärdas.
– Försäkringsbolagen skulle då kanske ta bort översvämningsskyddet i försäkringen, säger han.

I Nederländerna är det exempelvis inga försäkringsbolag som erbjuder skydd mot översvämning för fastighetsägare, berättar Staffan Moberg och säger att vi ser ut att gå mot en sådan situation i Sverige.
– Det är få kommuner i Sverige som verkar ha förstått att havet kommer att stiga och som har vidtagit åtgärder. Även våra riksdagspartier borde se över vilka klimatanpassningar som görs.

Även annat extremväder skulle kunna innebära att fler får svårt att teckna försäkringar.
– Något som är vanligt på andra håll i världen men som vi bara sett vid vissa tillfällen i Sverige är till exempel hagel.


Staffan Moberg på Svensk försäkring. Foto: Pressbild


I Lidköping var det 2019 stora golfbollar som slog ned och orsakade skador för 350-400 miljoner kronor, säger Staffan Moberg och fortsätter:
– Sverige är än så länge relativt förskonat men om det i framtiden blir väldigt stora risker förknippade med något så kan det vara att bolagen inte vill försäkra.

Det är dock svårt att sia om när försäkringsbolag skulle börja göra undantag i exempelvis bostadsförsäkringar.
– I dagsläget är det enskilda fastighetsägare som kan ha påverkats men där blir det en dialog mellan försäkringsbolaget och fastighetsägaren, om olika åtgärder som kan vidtas. Och ibland så får fastighetsägaren försäkring hos ett annat bolag och det håller några år tills även det bolaget inser att det inte går att försäkra, säger juristen.