Klik venligst
SAMHÄLLE 2024-04-21 KL. 11:50

"Ett misslyckande att vi inte klarar akutsjukvården"

Av Carina Nilsson

– Att vi inte kan hålla akutsjukvården i Ljungby är ett misslyckande och skapar självklart oro i vår kommun. Förra året stängdes IVA, nu är det akuten i stället. Det är för jäkligt rent ut sagt.
Det säger Joakim Pohlman (S) som är oppositionsråd i Markaryd men också regionpolitiker.


Joakim Pohlman (S) oppositionsråd i Markaryds kommun och regionpolitiker i Kronoberg tycker att det är ett enormt misslyckande att behöva stänga akuten i Ljungby i sommar. Foto: Carina Nilsson

Joakim Pohlman är andre vice ordförande i trafiknämnden, ersättare i regionstyrelsen och ledamot i regionfullmäktige i Kronoberg utöver att han är oppositionsråd i kommunen. Men trots det visste regionpolitikerna ingenting om stängningen av akuten nattetid i Ljungby i sommar förrän beslutet var fattat.

– Sjukhuschefen har delegation på att fatta beslut om förändringar under en maxtid på fyra månader. Så det är ett rent tjänstemannabeslut. I regionen är vi längre ifrån tjänstemännen än vad vi är i kommunen. Men självklart är det ett beslut som skapar oro och som kommer att få konsekvenser, säger han.

Joakim Pohlman tror att Markarydsborna kommer att söka sig till de akutsjukhus som ligger närmast.

– Vi har fem akutsjukhus som ligger närmre än Växjö. De finns i Skåne, Halland och Jönköpings län och många kommer såklart att söka sig dit. Men är det rätt att andra regioner får ta hand om det som Region Kronoberg inte klarar av? frågar han sig och fortsätter:

– Det kommer naturligtvis att bli en stor belastning även på akuten i Växjö i sommar, när akuten i Ljungby försvinner, det är ingen bra situation för personalen där heller.

Hallands sjukhus i Halmstad är ett av de sjukhus som ligger betydligt närmre Markaryd än vad Växjö gör. Foto: Magnus Andersson

Joakim Pohlman är väl medveten om att beslutet beror på att man inte har lyckats rekrytera personal.

– Det finns inte ens läkare som hyrpersonal att få tag på. En gång i tiden var Ljungby ett av landets mest effektiva lasarett. Personalen som jobbade där kände en stolthet, men nu är det ständiga problem vilket leder till att personalen tröttnar och det blir svårare att rekrytera.

Pohlman tror att Ljungby lasarett behöver få en egen sjukhusledning igen för att komma till rätta med situationen.

– Man kanske till och med skulle ha en egen styrelse, säger han.

John Pohlman befarar också att det kan bli brist på ambulanser i sommar.

– Ska ambulansen köra mellan Markaryd och Växjö så är den borta i två timmar och vi har E 4 i kommunen med mycket trafik sommartid. Det här kan drabba våra äldre som är en grupp som oftare behöver vård, säger han.

På sikt tror Joakim Pohlman dock på Ljungby lasarett.

– Jag tror på det lilla formatet och att det kan vara en styrka. Men man måste se till att undersköterskor, sjuksköterskor och läkare har möjligheter att växa i sin roll och få upp sin lön utan att nödvändigtvis bli chefer. Man behöver också få till en lokal ledning där den som ska vara chef verkligen har mandat att styra. Då tror jag att Ljungby lasarett kan bli attraktivt som arbetsplats igen. Dessutom måste vi redan nu börja planera för nästa sommar så att inte den här situationen uppstår igen, säger han.

Carina Nilsson