Klik venligst
SAMHÄLLE 2023-05-09 KL. 09:49

Domstol avslår bistånd till hyra

Av Rickard Gustafsson

Varslet om en kommande hyreshöjning fick laholmskvinnan att börja leta efter en billigare lägenhet – utan resultat. För att klara hyran ansökte hon om ekonomiskt bistånd från socialnämnden, men nekades delvis. Förvaltningsrätten går på kommunens linje och anser att kvinnan getts skälig tid att hitta ett billigare boende.

Domstol avslår bistånd till hyra
Kvinnan uppger i ett yttrande till domstolen att hon under en längre tid försökt att hitta ett billigare boende men inte lyckats. OBS! Bilden är en genrebild. Foto: Adobe Stock

Sommaren 2022 fick en kvinna i Laholms kommun reda på att hon skulle få höjd hyra för sitt boende. Sedan dess har hon aktivt sökt en billigare lägenhet genom att kontakta privata fastighetsägare samtidigt som hon står i kö både hos Laholmshem och Ängelholmshem.

Att få tag i mindre och billigare lägenheter är dock inte det lättaste och kvinnan har hittills inte fått napp. När pengarna inte räckte till för att betala hyran ansökte kvinnan om ekonomiskt bistånd hos Laholms kommun.

I april avslog socialnämnden delvis hennes ansökan med skälet att boendekostnaden överstiger kommunens riktlinjer för högsta godtagbara hyresnivå, vilket enligt kommunens hemsida är 5 300 kronor/månad (1 vuxen).

Kvinnan överklagade beslutet till förvaltningsrätten och beskrev sin situation och berättade hur hon kämpar för att komma tillbaka för att bli självförsörjande och att hon aktivt söker billigare lägenheter.

Förvaltningsrätten skriver i domen att även om boendekostnaden inte är skälig så bör socialnämnden under en övergångsperiod godkänna den överstigande kostnaden så länge den enskilde aktivt medverkar till att finna ett billigare boende, eller på annat sätt försöker sänka sina boendekostnader.

Rätten anser dock att kvinnan har haft tid på sig att hitta ett billigare boende och att det bistånd hon beviljats av nämnden är skäligt. Vad kvinnan har anfört om att hon sökt lägenheter privat och står i bostadskö hos kommunala bostadsbolag medför inte att nämndens beslut ska ändras, skriver domstolen, och avslår överklagandet.