SAMHÄLLE 2024-01-15 KL. 06:02

"Det blir en väldig isolering när man inte hör"

Av Carina Nilsson

Två KD-politiker i Markaryd vill inrätta ett hörselombud för äldre som är beroende av en hörapparat.
– Det blir en väldig isolering om hörapparaten inte fungerar som den ska, säger Jane Holmström Björkman som är ordförande i socialnämnden.


Det är inte alltid så enkelt för äldre att sköta sin hörapparat. Därför föreslår KD att man inrättar hörselombud i Markaryd. Foto: Bildbyrån

Jane Holmström Björkman har tillsammans med Berit Larsson, som är partikollega och ledamot i socialnämnden, kommit med ett förslag om att inrätta ett hörselombud. Hörselombudet kan vara en undersköterska eller ett vårdbiträde som får gå en speciell utbildning för att kunna hjälpa de äldre att sköta sina hörapparater.

– En hörapparat behöver hållas hel och ren för att den ska fungera väl. Det är inte alltid så lätt när man blir äldre och kanske blir darrhänt eller har svårt med finmotoriken, säger Jane Holmström Björkman.

Av samma anledning kan det även vara svårt att byta eller ladda batterier till hörapparaten. Dessutom ökar antalet 65-plus som behöver en hörapparat.

– Vi ska inte ta över regionens uppgifter men vi tror att det finns mycket att vinna på att ha någon som kan hjälpa de äldre med hörapparaterna. Det blir en väldig isolering för den som behöver en hörapparat om den inte fungerar, säger Jane Holmström Björkman.

Förvaltningen har nu fått i uppdrag att utreda hur mycket det skulle kosta med hörselombud och hur mycket tid det skulle ta i anspråk.

– Vi tänker oss att en eller två personer får den här utbildningen och blir hörselombud som en del i sin tjänst. Det optimala hade varit en person i norra delen av kommunen och en i södra, men vi får se vad utredningen visar och om vi kommer att ha råd under nästa år, säger Jane Holmström Björkman.