Klik venligst
SAMHÄLLE 2024-06-18 KL. 05:55

Därför planteras en kvarts miljon nya träd

Av Carina Nilsson

Ädellövskogen i delar av naturreservatet Rönnö ska restaureras för att gynna den biologiska mångfalden och bidra i klimatarbetet. Kronoberg får sju miljoner för att jobba med 17 områden i länet.

Därför planteras en kvarts miljon nya träd
Fler ädellövträd ska planteras i bland annat delar av Rönnö naturreservat i Markaryds kommun. Foto: Arkiv

Drygt 86 miljoner kronor satsas av EU för att restaurera ädellövsskog i södra Sverige. Kronoberg får cirka 7 miljoner kronor av den totala budgeten.

– I Kronoberg ligger fokus på att skapa strukturer som liggande och stående död ved, samt hålträd och skadade träd som saknas i många av dagens bokskogar. Det är viktigt för att upprätthålla friska ekosystem och gynna alla arter som är beroende av bokskog, säger Emil Persson, naturvårdsförvaltare på Länsstyrelsen i Kronoberg.

Projektet som döpts till LIFE’s a Beech (en lek med det engelska ordet för trädet bok), drar i gång 1 januari 2025 och är ett samarbete mellan åtta partner i Sverige och Belgien: Länsstyrelsen Skåne, Länsstyrelsen Blekinge, Länsstyrelsen Kronoberg, Stiftelsen Skånska Landskap, SLU, Stiftelsen Nordens Ark, Naturvårdsverket och Sonian Forest Foundation.

Tillsammans kommer man under projektets sex år bland annat att plantera 240 000 nya ädellövträd, och plantera närmare åtta kilometer blommande skogsbryn för att gynna insekter.

– Detta är en unik möjlighet att ta ett samlat grepp om en viktig naturtyp som historiskt varit en av våra vanligaste, men där det idag bara finns ett par procent kvar. Genom projektets stora europeiska nätverk har vi också en fantastisk möjlighet att både genomföra och utvärdera projektets åtgärder vetenskapligt och nå en väldigt stor målgrupp, säger Tove Hultberg, projektledare på Länsstyrelsen Skåne.