SAMHÄLLE 2022-04-22 KL. 17:14

Cronqvist kritisk mot hinder för kameraövervakning

Av Rickard Gustafsson

Laholms kommun och deras samverkansparter har vidtagit åtgärder för att bekämpa skadegörelse och vandalism. Samtidigt ropar både politiker och tjänstemän efter fler övervakningskameror, vilket hindras av tillståndsgivande myndighet.
– Det är högst anmärkningsvärt att det måste hända saker innan man får tillstånd, säger kommunstyrelsens ordförande Erling Cronqvist (C).

Cronqvist kritisk mot hinder för kameraövervakning
Kommunrådet Erling Cronqvist (C) har svårt att förstå varför brott först måste begås innan tillstånd kan ges för kameraövervakning. Foto: Rickard Gustafsson

Att antalet polisanmälda skadegörelser fördubblats från 2020 till 2021 är välkänt i alla led i Laholms kommun. Problemet har varit på agendan i flera år och diskuteras kontinuerligt i två olika styr- och samverkansgrupper där det ingår representanter från kommunens samtliga förvaltningar, Kommunfastigheter, Polisen och Kriminalvården.

Kommunens säkerhetschef Karin Martini beskriver fördubblingen av antalet skadegörelser som ”jättetragiskt” men tycker inte att de inblandade parterna misslyckats, tvärtom.
Åtgärder har vidtagits och de har slagit väl ut.
– När Veingeskolan var utsatt för mycket skadegörelse satte vi in Ungdomsteamet som var på plats kvällstid och det gjordes fler ronderingar av vaktbolag. Samma sak gjordes när det var problem med mycket fönsterkross på Knäredsskolan och det gav positiv effekt. Kanske borde vi göra det oftare, säger Karin Martini som också lyfter fram skolornas arbete för att förebygga brottsligheten.


Karin Martini, säkerhetschef på Laholms kommun, är förespråkare av övervakningskameror. Men påpekar att kommunen vidtagit fler åtgärder för att bekämpa skadegörelsen på skolorna i kommunen. Foto: Rickard Gustafsson


Ett stort problem är att det inte går att ha kommunal personal och vaktbolag som patrullerar överallt hela tiden. Därför vill både politiker och tjänstemän se fler övervakningskameror vid skolorna, vilket också klubbades med en ny policy i fullmäktige tidigare i år.
Karin Martini är ”jättepositiv” till kameraövervakning:
– Idag finns det bara övervakningskameror vid Lagaholmsskolan och Osbecksgymnasiet. Vår bild är att det lugnat ned sig vid de skolorna jämfört med tidigare.

Kameror fungerar avskräckande och det är något som kommunstyrelsens ordförande Erling Cronqvist vill se mer av. Hans devis är att det inte finns något att frukta för den som har ”rent mjöl i påsen”.
– När vi ville ha kameror på Glänningeskolan blev det avslag och tillståndsgivande myndighet menade att det måste hända någonting först. Det är högst anmärkningsvärt att det måste hända saker innan man får tillstånd, säger han och konstaterar att det är svårt att komma åt den här typen av brottslighet utan övervakningskameror.


Kommunrådet Erling Cronqvist (C) säger att det finns en stor politisk enighet kring utökad kameraövervakning vid offentliga byggnader. Foto: Rickard Gustafsson


Karin Martini bekräftar bilden. Hon berättar att det krävs mycket statistik och underlag i tillståndsansökan till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) och för att den ska godkännas krävs ett dokumenterat behov samt att kommunen kan visa att andra åtgärder inte hjälpt.
– Det kan dessutom ta mellan sex månader upp till ett år innan ansökan behandlas. Då gäller det att man har rätt dokumentation från början så man inte behöver komplettera.

Erling Cronqvist påvisar att fler kameror såklart inte löser grundproblemet. Han menar att det finns bakomliggande orsaker.
– Frågan man måste ställa sig är varför man gör så här? Varför vill man förstöra allmän egendom? Är det på grund av misstro mot samhället, eller vad handlar det om? Det har jag inget svar på.

LÄS MER: Illavarslande trend – vandalismen ökar i kommunen
LÄS MER: Nazistsymboler klottrades på skolbyggnader