Klik venligst
SAMHÄLLE 2022-09-19 KL. 07:53

Camitz (M) riktar skarp kritik mot Skånepolisen

Av Rickard Gustafsson

Socialtjänsten i Laholms kommun begärde handräckning av polisen för att omedelbart omhänderta ett minderårigt barn som var på rymmen från ett HVB-hem. Socialnämndens ordförande, Kenneth Camitz hävdar att polisen vid två tillfällen nekade handräckning, men polisen i Malmö slår ifrån sig kritiken och hävdar att de agerat helt rätt i fallet.

Camitz (M) riktar skarp kritik mot Skånepolisen
Kenneth Camitz (M) har varit socialnämndens ordförande i fyra år i Laholm. Han väntar sig en förklaring från polisledningen i Region Syd efter att polisen, enligt hans tycke, vägrat handräckning i ett LVU-ärende. Foto: Arkivbilder

19 augusti fattade socialnämndens ordförande Kenneth Camitz (M) ett ordförandebeslut, med stöd av LVU-lagen, om ett omedelbart omhändertagande av ett minderårigt barn som dagen innan rymt från en vårdplacering på ett HVB-hem.
Bakgrunden till ordförandebeslutet var att socialkontoret i Laholm fått solida uppgifter om att barnet vistades på köpcentret Triangeln i Malmö – i ett helt annat landskap och många mil från HVB-hemmet.

En begäran om handräckning skickades samma dag till polismyndigheten i Region Syd för att få hjälp att återföra barnet. Svaret från polisen i Malmö chockade socialkontoret i Laholm när de, enligt socialnämnden, meddelade att handräckningsbegäran inte kommer att genomföras och angav som skäl – prioritering av andra arbetsuppgifter.
– Under mina fyra år som socialnämndsordförande har jag aldrig varit med om att man inte verkställer en sådan här begäran. Jag reagerade med bestörtning och ännu mera några dagar senare när det hände igen, säger Kenneth Camitz.

Den 24 augusti skickades en ny handräckningsbegäran från socialkontoret. Den här gången hade barnet påträffats på centralstationen i Malmö av ordningsvakter. Inte heller då genomfördes handräckningen, enligt ett brev som Camitz skickat till polisledningen för Region Syd.
– Den här typen av beslut om tvångsmetoder tas inte lättvindigt men det görs för individens säkerhet och i det här fallet talar vi om en minderårig som befinner sig i en mindre bra miljö och då ska vårt beslut bara verkställas. Det är bara polisen som har rätt att ta en människa i förvar och när vi inte får hjälp så äventyrar vi individens säkerhet, säger Camitz och fortsätter:
– Tänk om något hade hänt? Det är under vårt ansvar som det här barnet tvångsvårdas. Nu fick det här ärendet en lycklig utgång, men det var inte tack vare polisen.

När LT kommer i kontakt med Emil Andersson, chef för utredningsjoursektionen i polisområde Malmö, har han en annan syn på det inträffade. Han bekräftar att polisen fått begäran om handräckning de aktuella dagarna, men förklarar att polisen har gjort vad som kan förväntas av myndigheten.
– Att säga nej till en handräckning det gör vi inte och det upplever jag inte heller att vi har gjort här. Vi har haft en dialog med både socialtjänsten och andra aktörer som har hjälpt till och vi har varit på plats och fått tag i den här personen.

Andersson berättar att det är svårt att tala om händelsen med media eftersom den omgärdas av socialtjänstens sekretess men säger att polisen den 24 augusti omhändertog barnet.
– Vi måste hela tiden göra prioriteringar. Det måste finnas en ledig polisbil och ha en möjlighet att ta oss dit inom rimlig tid. Jag tror att Laholms kommun behöver vara tydligare mot er i media vad de menar med handräckningen för vi har utfört handräckning i det här ärendet. Personen har påträffats av oss och därefter har vi samverkat med socialtjänsten. Men sen är frågan; vart tar vårt uppdrag slut i ett handräckningsärende och jag förstår inte riktigt själv vad de är kritiska mot? Om de är kritiska till att vi efteråt inte skjutsat barnet tillbaka till hemmet så har vi inte gjort det, säger Emil Andersson.

– Huruvida de tycker att vi skulle gjort mer än det, ja det är nog det som är frågan, säger Emil och berättar att det ska bedömas från fall till fall vad som är mest lämpligt för barnet.

Andersson berättar slutligen att polisen i Malmö självfallet kommer att föra en dialog med socialtjänsten i Laholm om det inträffade för att reda ut händelsen och stärka samarbetet.