Klik venligst
SAMHÄLLE 2022-08-25 KL. 11:27

Bygglov klart för eldhärjad tomt på Stortorget

Av Rickard Gustafsson

Nu är det äntligen klart för återuppbyggnad av den nedbrunna gamla Synsam-butiken vid Stortorget. Fastighetsägaren Per Gustafsson har beviljats bygglov och kan nu på allvar sätta i gång med bygget som han hoppas ska stå klart hösten 2023.
– Fantastiskt bra, säger han till LT.

Bygglov klart för eldhärjad tomt på Stortorget
Bygglovet är beviljat och i höst sätter fastighetsägaren i gång med att bygga upp fastigheten vid hörnet Stortorget/Köpmansgatan. Foto: Rickard Gustafsson

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade under onsdagen att bevilja bygglov till skottorpsbon Per Gustafsson som äger den brandhärjade fastigheten i hörnet av Stortorget/Köpmansgatan.

Nämnden kunde konstatera att de inkomna ritningarna inte följde detaljplanen då delar av den tänkta nybyggnationen ligger på korsprickad mark.

Men en enig nämnd ställde sig ändå bakom bygglovet då avvikelserna ansågs vara av ringa natur.
– Vi anser att förutsättningarna för att medge undantag och avvikelser i detaljplanen är uppfyllda, säger nämndens ordförande Knut Slettengren (M) och fortsätter:
– Det är skönt att vi nu kan lägga den här branden bakom oss och gå vidare. Det har tagit tid och det är många som haft synpunkter på att det tagit lite väl lång tid, men nu hoppas vi att det blir bra och att alla blir nöjda och belåtna.

Kommunen har tagit hänsyn till de kulturhistoriska värdena vilket betyder att en vägg mot Stortorget och en invändig källare bevaras.
– Jag tycker att vi gjort en bra avvägning mellan att bevara kulturmiljön och göra det tillgängligt, säger 1:e vice ordföranden Gudrun Pettersson (C).

När LT når fastighetsägaren är han fortfarande ovetande om beslutet.
– Är det klart? Det var ett härligt besked, fantastiskt bra, säger Per Gustafsson.

Efter den ödesdigra natten den 14 juni, 2021, då byggnaden totalförstördes i en brand kan Gustafsson nu äntligen sätta i gång på allvar med återuppbyggnaden.
– Nu ska vi ta in anbud så fort som möjligt. Det vore kul om vi kunde komma i gång i höst så att det kan stå färdigt nästa höst.
Bygglovet innebär att det skapas tre verksamhetslokaler i bottenplan (ca 200 kvm), en lägenhet på andra våning (ca 80 kvm) och fyra parkeringsplatser.

Gustafsson berättar att han redan har hyresgäster till butikslokalerna och säger att två av lokalerna kommer att hyras av samma företag. Vem som flyttar in eller vilken typ av verksamheter som ska bedrivas på hörnet vid Stortorget vill han dock inte avslöja ännu.
– Men det är väldigt skönt att det redan är uthyrt, det känns tryggt, säger Per Gustafsson.

Under perioden från branden och framåt har det varit på tal bland allmänheten att det kanske vore på sin plats för kommunen att lösa trafikproppen mellan Stortorget och Hästtorget. Det har dock inte varit uppe för diskussion i det aktuella ärendet.
– Trafikstörningen har vi inte hanterat i den här frågan. Det kommer upp ganska snart hur vi ska hitta en lösning på det, säger Knut Slettengren och berättar att det blir efter valet.