SAMHÄLLE 2022-12-23 KL. 14:12

Bostadsprojekt i Laholm överklagas – igen

Av Rickard Gustafsson

Två grannar i Gamleby i Laholm ger inte upp kampen om att sätta stopp för bostadsplanerna i Kvarteret Bocken. Nu ansöker de om prövningstillstånd i högsta instans – Mark- och miljööverdomstolen.

Bostadsprojekt i Laholm överklagas – igen
Striden om bostadsprojektet i Kvarteret Bocken i Gamleby fortsätter. Advokaterna Fredrik Jahnfors (till vänster) och Måns Ekström (till höger) har för två av grannarnas räkning ansökt om prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen.

Det var den 8 december som Mark- och miljödomstolen i Vänersborg i en dom gav Laholms kommun och exploatören Lagan Fastighetsutveckling rätt gällande detaljplanen för kvarteret Bocken i Gamleby.

Domstolen avslog samtliga överklaganden på alla punkter och konstaterade att kommunen sammantaget hanterat planärendet på ett formellt riktigt sätt och hållit sig inom de lagliga ramar som gäller vid planläggning av detaljplaner.

En av de klagande grannarna, Tommy Grähs, sa till LT efter domen att han räknar med att få prövningstillstånd och ifrågasatte rättens förfarande i samband med att Mark- och miljödomstolen i oktober gjorde syn i Gamleby.
– Det är märkligt att om man nu har en rättslig förhandling och syn på platsen att inte alla som överklagat är kallade. Det var bara jag och en till av de åtta som var kallade och de övriga var inte informerade över huvud taget, sa Tommy Grähs till LT dagen efter domen.

Turerna i ärendet har varit många och nu fortsätter, som väntat, den juridiska karusellen. 2 av de ursprungligen 11 grannarna fortsätter kampen och advokatfirman Lindahl KB har för sina två klienters räkning lämnat in en ansökan om prövningstillstånd till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt i Stockholm.

De klagande grannarna yrkar i första hand att den högre instansen undanröjer domen i den lägre instansen och att den återförvisas för fortsatt behandling av domstolen i Vänersborg.
I grannarnas andra yrkande vill man att Mark- och miljödomstolen upphäver Laholms kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen för Bocken 10, 11 och 12, vilket fattades i januari 2021.

Vilka argument som den nya överklagan bygger på är okänt då advokaterna, på grund av jul- och nyårshelgerna, begärt anstånd att lämna in dokument till den 19 januari 2023.