-
SAMHÄLLE 2022-11-02 KL. 15:35

Bostäder på ”Potatisåkern” får grönt ljus

Av Rickard Gustafsson

Mark- och miljödomstolen i Vänersborg ger Bo-Göran Karén och Laholms kommun rätt i striden om detaljplanen kring den så kallade "Potatisåkern” i Mellbystrand. Om domen inte överklagas ytterligare en gång öppnas möjligheten att bebygga delar av området med bostäder.

Bostäder på ”Potatisåkern” får grönt ljus
Bo-Göran Karén vann slaget om Potatisåkern när målet togs upp i Mark- och miljödomstolen i Vänersborg. Foto: Rickard Gustafsson/Arkiv

Den sista striden om detaljplanen för Mellbystrand 15:1, eller ”Päreåkern” som den kallas i folkmun, kan ha avgjorts.

Mark- och miljödomstolen i Vänersborg har tre år efter att detaljplanen antogs i kommunfullmäktige i Laholm kommit fram till att markägaren Bo-Göran Karén och Laholms kommun har lagen på sin sida.
– Det har varit mycket motgångar så det här något jag väntat länge på. Redan 1964 började det här bostadsprojektet och det borde banne mig komma med i Guiness Rekordbok, säger en mycket glad Bo-Göran Karén och skrattar.

För att förstå markägarens glädje måste det berättas att turerna kring området vid Kolonivägen varit både många och långa.

I september 2019 beslutade fullmäktigepolitikerna att godkänna detaljplanen som syftar till att uppföra 22 bostäder till målgruppen 55+.

Beslutet föll inte i god jord hos Länsstyrelsen som drog in planen med hänsyn till riksintresset för friluftsliv och man befann området som olämpligt för bostadsbygge på grund av risken för framtida översvämningar.

Bo-Göran Karén överklagade beslutet 2020 och gick sedan i väntans tider i över två år innan regeringen i mars 2022 gav länsstyrelsen på tafsen.

Samtidigt hade ett antal privatpersoner, föreningar och företag överklagat det ursprungliga detaljplanebeslutet till Mark- och miljödomstolen. I väntan på regeringsbeslutet har målet legat vilande men vaknade så sent som den 14 september i år när domstolen var på plats i Mellbystrand för syn.


Striden om Potatisåkern i Mellbystrand har pågått i över tre år. Nu har Mark- och miljödomstolen godkänt Laholms kommuns detaljplan som antogs av kommunfullmäktige 2019. Foto: Rickard Gustafsson/Arkivbild


De som överklagade har anfört otaliga skäl till att detaljplanen ska skrotas. Det handlar om allt från byggnadshöjder och inskränkningar i friluftslivet till dagvattenproblematik och framtida havsnivåhöjningar.

Mark- och miljödomstolen hänvisar i den färska domen till både plan- och bygglagen och miljöbalken och ger inte på en enda punkt de klagande rätt. Domstolen avslår samtliga överklaganden och därmed fastställs kommunfullmäktiges beslut från 2019.

Kommunstyrelsens ordförande Erling Cronqvist (C), har inte lusläst domen men är glad efter domstolens besked.
– Det är trevligt att kommunen för en gång skull får rätt i domstolarna, men jag misstänker att det kommer överklagas. Men om det blir av kommer det bli ett bra tillskott på bostäder i ett otroligt attraktivt område i Mellbystrand.

Bo-Göran Karén vågar inte ropa hej, men ser domstolsutslaget som en stor framgång.
– Som jag tolkar det går domstolen rakt av på min linje, men det går ju att överklaga den här domen. Frågan är dock om de får prövningstillstånd när den redan valsat genom så många tunga instanser.
– Jag får vänta med det stora firandet, men jag ser det som en delseger så jag får väl börja ett litet firande genom att bjuda barnbarn på fika när de kommer om en liten stund.

Överklagantiden går ut den 23 november men oavsett om det blir grönt ljus har den nu 80-årige mellbystrandsbon övergett planerna på att själv bygga på "Potatisåkern".
– Jag har hållit på tillräckligt många år med det här och jag kommer att sälja alltihopa. Min tanke är att jag själv ska skaffa mig en lägenhet i det här området, säger han till LT.


Mellbystrandsbon Bo-Göran Karén har närt en 60-årig dröm om att få bygga bostäder på området vid Kolonivägen. Foto: Rickard Gustafsson/Arkiv