SAMHÄLLE 2024-01-18 KL. 09:50

Blunder tvingar fram nytt beslut om detaljplan

Av Rickard Gustafsson

Drygt tio år tog det att arbeta fram och klubba en ny detaljplan för Mellbystrands centrum. Bara veckor senare upptäckte kommunen ett formellt misstag i antagandeprocessen. Det innebär att beslutet måste tas om och de grannar som redan överklagat tvingas göra det en gång till.
– Det är en blunder, säger Ove Bengtsson (C), kommunstyrelsens ordförande.

Blunder tvingar fram nytt beslut om detaljplan
De grannar som överklagat detaljplanen för Mellbystrands centrum till domstol kommer att behöva överklaga på nytt efter att fullmäktige den 30 januari antagit planen på nytt. Skiss: Fojab Arkitekter

Embryot till det som så småningom skulle mynna ut i Vision Mellbystrand och en helt ny detaljplan för Mellbystrands centrum började diskuteras redan på 00-talet.

Efter ett decenniums arbete antogs slutligen planen på fullmäktige i december 2023. Beslutet överklagades omgående av grannar som bland annat har synpunkter på byggnadshöjder.

I samband med överklagandena uppmärksammades att kommunen gjort ett misstag i själva kungörelsen av beslutet. Det sker på kommunens hemsida och där gick det fel i själva internetlänkningen.

– Beslutet ska utlysas på vår hemsida, med antagandehandlingar. Men man pekade fel på webben och när man gick in för att titta fick man i stället upp granskningshandlingarna, säger kommunrådet Ove Bengtsson (C).

Det var den mänskliga faktorn som låg till grund för misstaget på kommunens hemsida, förklarar kommunrådet Ove Bengtsson (C). Foto: Rickard Gustafsson

Nu har kommunen beslutat att ta det säkra före det osäkra och gör om antagandeprocessen. Kommunstyrelsen har redan klubbat detaljplanen och den ska upp på nästa fullmäktige den 30 januari.

Med det sagt öppnar det upp ett nytt fönster på tre nya veckor för den som vill överklaga det kommande beslutet.

De grannar som redan överklagat till Mark- och Miljödomstolen kommer därför att behöva skicka in sina handlingar ytterligare en gång.

– Vi kommer att skicka ut besked till de berörda sakägarna med datum. Det är inget de behöver hålla koll på själva, förtydligar kommunens planarkitekt Rebecca Nerman till HP.

Nerman tillägger:

– Om de som har skickat in överklaganden nu inte har något att tillägga under den nya processen kan de skicka in exakt samma igen, och bara ändra vilket beslut som överklagas.

Kommunstyrelsens ordförande kallar det inträffade för ”en blunder”, men jagar samtidigt inte upp sig.

– Det är den mänskliga faktorn och det blev ingen diskussion om det i kommunstyrelsen. Vi får göra rätt nästa gång, säger Ove Bengtsson.

LÄS MER: Detaljplaner i Mellbystrand och Gamleby överklagas

LÄS MER: Bocken och centrumplan klubbades igenom