SAMHÄLLE 2022-05-10 KL. 06:00

Billiga bygglov när handläggningstiden blev lång

Av Carina Nilsson

Långa handläggningstider har gjort att Laholms kommun har tappat 1,3 miljoner kronor i bygglovsintäkter.

– Det här är en pandemieffekt. Vi hann inte med när antalet ärenden strömmade till. Men den 31 maj räknar vi med att vara i kapp, säger Bo Lennartsson som är tillförordnad chef för bygglovsenheten.

Billiga bygglov när handläggningstiden blev lång
Antalet bygglovsärenden ökade så mycket under pandemin att Laholms kommun inte kunde ta betalt i vanlig ordning,men nu är kön på väg att betas ner. Foto: Arkivbild

Enligt bestämmelser i plan- och bygglagen har kommunens bygglovshandläggare tio veckor på sig att handlägga ett bygglov, räknat från när handlingarna är kompletta.

– Enligt de bestämmelser som finns reduceras avgiften med 20 procent för varje vecka som tiden överskrids. Efter tio plus fem veckor behöver man alltså inte betala något för själva bygglovshandläggningen, men det finns fortfarande vissa avgifter som inte räknas in i det, så helt gratis är det inte, säger Bo Lennartsson.

Sammanlagt rör det sig om 316 ärenden som fick reducerad avgift under 2021. Av dem var 177 bygglovsärenden och 139 var anmälningsärenden, till exempel Attefallshus.

Hur mycket det kostar beror på en mängd faktorer men en ungefärlig summa för att bygga en ny villa på upp till 200 kvadratmeter är cirka 30 000 kronor.

– Av den summan är själva bygglovskostnaden 9600 kronor, och det är den som kan reduceras. De andra kostnaderna för startbesked, planavgift med mera finns kvar, säger Bo Lennartsson.

För kommunen har det inneburit cirka 1,3 miljoner kronor i tappade intäkter.

– Det är naturligtvis inte bra, men förklaringen finns att hämta i pandemin, när folk började bygga i stället för att resa. Det var allt ifrån nybyggnationer till mindre ombyggnader som kräver bygglov. Vi fick en stor tillströmning av ärenden och hade inte nog med personal för att möta det, säger Bo Lennartsson och fortsätter:

– Samtidigt har vi fortfarande växtvärk i kommunen, med en allmänt hög tillströmning av bygglovsärenden.

Samtidigt har kommunen dippat ner i SKR:s årliga mätning av företagsklimatet vad gäller bygglov. Laholm hamnar på plats 143 av 161 kommuner. I nöjd-kund-index, NKI, går kommunen ner från 66 till 54 från år 2020 till 2021.

– Jag hade blivit förvånad om siffrorna hade sett annorlunda ut. Men man får se det i ljuset av att vi hade för lite personal, och det man är mest missnöjd med är de långa handläggningstiderna. Jag tror att de flesta hellre hade velat ha sitt bygglov i tid än att få en reducerad avgift, säger Bo Lennartsson.

Nu ser han dock ljuset i tunneln. Bygglovsenheten har fått tillbaka en medarbetare som har varit föräldraledig och har anställt två handläggare till.

– Vi har betat ner högen med ärenden, i tur och ordning som de har kommit in vilket vi tycker är mest rättvist. Handläggarna har jobbat hårt, och har även jobbat övertid, så från den 31 maj räknar vi med att kunna ta betalt igen, säger Bo Lennartsson.

Bygglovsenheten har också infört en digitaliserad ansökningsprocess som Bo Lennartsson hoppas ska snabba upp processen.

– Tack vare den har vi kunnat effektivisera administrationen och jag tror att vi kommer att kunna förbättra siffrorna i SKR:s mätning till nästa år, säger han.