Klik venligst
SAMHÄLLE 2023-03-16 KL. 06:02

Batterilagring planeras på flera platser i kommunen

Av Rickard Gustafsson

Batterilagring kan jämna ut obalansen i elmarknaden som följer av att södra Sverige har väderberoende elproduktion. Det har företaget Helios Energy AB tagit fasta på och planerar för en handfull batterilagringsstationer i Laholms kommun.
– Vi har skrivit arrendeavtal med flera privata markägare, säger laholmaren Mats Olofsson som ansvarar för företagets markägarrelationer i södra Sverige.

Batterilagring planeras på flera platser i kommunen
Laholmaren Mats Olofsson arbetar för företaget Helios Energy som planerar att bygga batterilagringsstationer på flera platser i Laholms kommun. Foto: Rickard Gustafsson/Adobe Stock

Laholms Tidnings systertidning BjäreNU berättade för ett par veckor sedan om att Helios Energy AB skrivit ett optionsavtal med Båstads kommun om att arrendera mark för att etablera en energilagringsanläggning i Grevie.

Liknande planer har även företaget i Laholms kommun – på inte mindre än en handfull platser. Laholmaren Mats Olofsson arbetar för Helios Energy och ansvarar för att hitta platser och lokaliseringar i södra Sverige där företaget kan sätta upp solparker och batterilagringsstationer.
– Vi arbetar parallellt på många orter och Laholm är givetvis intressant när vi söker efter platser som ligger nära ställverk och transformatorstationer, säger Mats Olofsson.
Olofsson berättar att företaget skrivit markarrendeavtal på 25 år för batterilagringsstationer med ett antal privata markägare i Laholms kommun.

Samtidigt vill Helios Energy sy ihop liknande avtal med Laholms kommun.
– Vi har lämnat in en förfrågan om att arrendera mark nära Diab, men också i Våxtorp där vi också hoppas att kunna bygga en mindre solpark på sju hektar, säger Mats Olofsson och berättar att batterilagringsstationerna ser ut som fraktcontainrar, vilka kommer att placeras på inhägnat område.

Syftet med att installera batterilager är att stabilisera elnätet. Särskilt i södra Sverige kan det bli betydelsefullt för att jämna ut belastningstopparna i elnätet.
– Företagen vill köpa in el när det är god tillgång för att sedan sälja när tillgången minskar för att på det sättet stabilisera elnätet, särskilt när alltmer energi kommer från sol- och vindkraft där tillgången på energi varierar. Från kommunens sida ser vi att det finns en samhällsnytta med etableringarna, berättade Jan Bernhardsson, teknik- och servicechef i Båstads kommun för BjäreNu.


Entreprenören och laholmaren Mats Olofsson arbetar med att lokalisera tänkbara platser för solparker och batterilagringsstationer i södra Sverige och har just nu kontakter med ett 15-tal kommuner, däribland Laholm och Båstad. Foto: Rickard Gustafsson


Mats Olofsson berättar för LT att det är viktigt att ha elnätsföretagen, exempelvis Södra Hallands Kraft och Bjäre Kraft, med sig ombord i den här typen av satsningar.
– Det är ju de som äger ”trådarna”, men de ser möjligheter i det här och vi hade aldrig kommit så långt som vi gjort om de inte varit positivt inställda.
– Jag tycker att vi har ett väldigt bra och konstruktivt samarbete med både SHK och Bjäre Kraft.

Alexander Jansson, vd på Bjäre kraft, förklarar varför batterilagringsföretagen med sina balanstjänster har en viktig funktion.
– Svenska Kraftnät ansvarar för balansen i elnätet och företag som verkar på balansmarknaden får betalt för att stå i beredskap. Ibland kan de agera som konsumenter, det vill säga de vill köpa el, och ibland som producenter när de vill sälja el, säger han och fortsätter:
– Behövs deras tjänster så handlar Svenska kraftnät upp tjänsterna till lägsta möjliga pris. Det är en tjänst som behövs och som kan jämna ut rörligheten som följer av att vi har en mer väderberoende elproduktion.

När batteristationerna i Laholms kommun kan vara färdiga att ta i drift är för tidigt att svara på, menar Mats Olofsson.
– Det hänger inte bara på oss utan också på myndigheterna. Det är inte vi som bestämmer takten när det handlar om bygglov och andra erforderliga tillstånd. Själva byggnationerna är egentligen inga märkvärdigheter utan det är tiden det tar att få tillstånd och när man kan ansluta de till elnätet.

Peter S Larsson, näringslivschef på Laholms kommun, välkomnar initiativ för batterilagring och berättar att kommunen vill samverka och samverkar med alla inblandade parter.
– Det gäller att få ihop alla aktörer, både investerare och de som ska hantera elnätet, för att vi tillsammans ska kunna stärka och balansera det lokala elnätet. Där har vi kommit en bit på vägen.


Helios Energy vill bygga både solpark och batterilagringsstation på ett sju hektar stort område öster om Våxtorps industriområde. Diskussioner pågår med Laholms kommun som äger marken. Bilden har ingen koppling till Helios Energy. Foto: Adobe Stock.