Klik venligst
SAMHÄLLE 2023-01-12 KL. 06:03

Båstads räddningstjänst kan bli del av ett förbund

Av Carina Nilsson

Båstads kommun har inlett förhandlingar om att gå med i förbundet Räddningstjänsten Skåne nordväst, RSNV, där ett antal nordvästskånska kommuner ingår.
Men samarbetet mellan Laholms och Båstads kommuner ska fortgå, vilket både Laholms och Båstads räddningschefer gläds åt.

Båstads räddningstjänst kan bli del av ett förbund
Andreas Nilsson är räddningschef i Laholm och tror att räddningstjänstens goda samarbete mellan Laholms och Båstads kommuner kommer att fortsätta även om Båstad går in i Räddningstjänsten Skåne nordväst. Foto: Carina Nilsson

Under decembermötet beslöt kommunstyrelsen i Båstad att man ska inleda en dialog och förhandling med RSNV. Jan Bernhardsson, som är chef för teknik och service, sköter förhandlingarna tillsammans med kommunens HR-chef och ekonomichef.
– Bakgrunden är bland annat att kraven i Lagen om skydd mot olyckor har skärpts. Men vi tror också att det blir en robustare organisation vad gäller lednings- och sambandsfrågor bland annat. Går vi inte in i förbundet måste vi göra flera förändringar själva och vi bedömer att det hade kostat mer, säger han.

Båstad har dock sedan länge även ett tätt samarbete med Laholms kommun över länsgränsen till Halland.
– Det här finns med i förslaget som är framtaget av RSNV och det finns inga planer på att ändra det, säger Jan Bernhardsson.

Både Andreas Nilsson, som är räddningschef i Laholms kommun, och Båstads räddningschef Pelle Pettersson är väldigt nöjda med samarbetet som de tycker gynnar båda kommunerna.
– Vi har bland annat en gemensam beredskap för insatsledarna som innebär att vi bemannar varannan vecka från respektive kommun. Det är väldigt bra och sparar resurser åt båda kommunerna. Vi hjälper också varandra med fordon och material, säger Andreas Nilsson.


Pelle Pettersson är också väldigt mån om att samarbetet med Laholm ska fortsätta om Båstad kommer att gå in i RSNV. Foto: Peter Jacobsson


Båstads räddningschef Pelle Pettersson håller med.
– Skulle vi bära det själva så blir det väldigt dyrt. Det är en bil samt fyra-fem personer i beredskap och samtidigt händer det inte mer än att man klarar beredskapen i båda kommunerna. Det sparar också vår personal som får mindre tid i beredskap.

Systemet innebär att de måste åka på fler larm än om respektive kommun haft beredskap var för sig.
– Men även det är bra. Vi behöver ha en viss larmfrekvens för att bibehålla kunskap och erfarenhet men också för att kunna utvecklas, säger Pelle Pettersson.

Båda är väldigt angelägna om att kunna fortsätta det goda samarbetet mellan kommunerna.
– Det har alltid fungerar väldigt väl och vi vill naturligtvis att det ska fortsätta. Särskilt som kommunerna fortsätter att växa ihop längs kommungränsen. För många invånare, och för oss, är kommungränsen egentligen bara ett streck på en karta, säger Andreas Nilsson.

Pelle Pettersson ser att det kan finnas fördelar med att ingå i RSNV.
– En liten kommun behöver samverka och man kan bli mer effektiv i ett förbund. RSNV har helt andra muskler vad gäller utbildningsverksamhet, administration och annat. Nackdelen är att man får mindre möjlighet att påverka, säger han och fortsätter:
– Vi uppfyller alla lagkrav som finns idag men skulle vi fortsätta i egen regi så behöver vi bli fler personer och göra olika förändringar.

Förhandlingarna väntas bli klara under våren och Jan Bernhardsson hoppas att det kan finnas ett underlag för beslut till kommunfullmäktiges aprilmöte. Om förslaget blir verklighet kommer räddningstjänstens personal att erbjudas anställning i RSNV.

Finns det några risker eller nackdelar med förslaget?
– Inte som jag ser det just nu. Stationerna i Torekov, Förslöv och Båstad ska behållas liksom samarbetet med Laholm. Medlemsavgiften i förslaget är beräknad till 14 miljoner, men vi får en kostnadsökning oavsett utifrån de skärpta lagkraven. Förhandlingarna är inte heller avslutade utan vi får se vad det landar i, säger Jan Bernhardsson.

Fakta:
I Räddningstjänsten Skåne nordväst, RSNV, ingår Helsingborg, Ängelholm, Örkelljunga och Bjuv.