SAMHÄLLE 2022-06-15 KL. 14:04

Anonym visselblåsarfunktion har införts i kommunen

Av Rickard Gustafsson

Laholms kommun har efter lagkrav infört en visselblåsarfunktion där man anonymt kan anmäla misstankar om missförhållanden och oegentligheter som exempelvis mutor, bedrägeri, stöld eller jäv. Visselblåsarfunktionen hanteras av företaget KPMG som står som garant för att den som lämnar information inte ska behöva oroa sig för negativa konsekvenser.

Anonym visselblåsarfunktion har införts i kommunen
Den nya visselblåsarfunktionen hanteras av ett externt företag (KPMG) och är fristående från Laholms kommun. Det innebär att man kan rapportera anonymt och inga IP-adresser kan spåras. Foto: Glenn Carstens-Peters

Riksdagen beslutade i september förra året, i enlighet med ett EU-direktiv, att skyddet för så kallade visselblåsare ska stärkas.

Reglerna började gälla från den 21 december och lagen innebär att offentliga arbetsplatser och privata företag som är offentligt finansierade och har mer än 50 anställda ska upprätta interna kanaler för visselblåsare så att de kan slå larm på ett säkert sätt.

Uppgiftslämnarens identitet ska skyddas av regler om tystnadsplikt och sekretess.
– Vi tjänar ingenting på att ha tysta arbetsplatser och arbetstagare ska inte behöva vara rädda för att hamna i frysboxen om man slår larm om missförhållanden, sa arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) till TT inför riksdagsvoteringen.

Senast den 17 juli 2022 ska visselblåsarfunktionen ha införts och Laholms kommun har nu sjösatt sin funktion, vilket även gäller kommunens bolag.

Fram till nu har dylika anmälningar skett till en digital internbrevlåda som hanterats av kommunjuristen och kanslichefen, men nu väljer kommunen en annan väg. Anmälningar om missförhållanden och oegentligheter från visselblåsare går nu till en extern part – revisionsföretaget KMPG.
– Jag tycker att det är bra att vi lagt ut det externt. I en kommun med 2 000 anställda och stor verksamhet finns det alltid saker som kan hända och det ska finnas en trygghet för individen i att man kan höra av sig anonymt, säger kommunrådet Erling Cronqvist (C).


Kommunstyrelsens ordförande Erling Cronqvist (C) tycker att det är bra att den nya visselblåsarfunktionen är på plats. Foto: Rickard Gustafsson


På kommunens hemsida beskrivs visselblåsarfunktionen vara till för: ”du som anställd, förtroendevald, deltidsanställd, arbetssökande, du som avslutat din anställning och andra som har en arbetsrelation till kommunen anonymt ska kunna anmäla misstanke om missförhållanden och oegentligheter inom Laholms kommun utan att behöva oroa dig för negativa konsekvenser”.

Kommunchefen Anders Einarsson tror inte att funktionen kommer att utnyttjas särskilt frekvent men tycker att det är jättebra att den är på plats.
– Vi har valt att lägga ut det här på en extern part för att man ska kunna känna sig helt trygg.

Vad är det då för information som visselblåsarfunktionen innefattar?

Det kan till exempel handla om mutor, bedrägeri, stöld, jäv, olämplig bisyssla eller en situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin befattning. Det kan också handla om närstående som gynnas, lagbrott eller allvarliga avvikelser från interna riktlinjer och regler i tjänsten.

Den som anmäler behöver inte ha faktiska bevis, utan det räcker med rimliga farhågor eller misstankar.


Fakta: Visselblåsarfunktionen i Laholms kommun
• Visselblåsarfunktionen hanteras av ett externt företag (KPMG) som är fristående från Laholms kommun. Du kan rapportera anonymt och inga IP-adresser kan spåras. Du behöver inte registrera ett konto, men registrering underlättar vidare utredning av ärendet.
• Inom sju dagar får du som anmäler en bekräftelse att anmälan är mottagen. Anmälningarna som skickas via visselblåsarfunktionen går till det externa företaget som gör en bedömning av ärendet.
• Anmälningen och bedömningen vidarebefordras till två utsedda kontaktpersoner inom Laholms kommun. Kontaktpersonerna har tystnadsplikt och ansvarar för vidare hantering och åtgärdsplanering av anmälningarna.
• Du får återkoppling inom tre månader med vilka åtgärder som har vidtagits.
• Funktionen ska inte användas för att anmäla personliga missförhållanden som endast påverkar dig som anmäler eller din egen arbetssituation.
Källa: Laholms kommun

Historik: Politiker fick nobben när de ville inför visselblåsartjänst
En digital visselblåsartjänst har varit på tapeten tidigare i Laholms kommun – fyra år innan riksdagen fattade beslut i frågan.
Under förra mandatperioden, 2017, föreslog Karl-Fredrik Klinker och Mikael Kahlin i Medborgerlig Samling i en motion att en digital tjänst för visselblåsare skulle införas.

Motionen skulle ses i ljuset av flertalet kommunala skandaler som avslöjats av LT och HP. De båda MED-politikerna menade att det var helt otänkbart att oegentligheterna inte var kända internt i Stadshuset, men att man av rädsla för repressalier valde att gå till tidningarna i stället för att lyfta det i den egna organisationen.

På hösten samma år röstades motionen ner i fullmäktige med siffrorna 11-30 då partiet endast fick stöd av SD, LP, SPI och V.
Femklöver-majoriteten bestående av M, C, KD, L, MP med stöd av S ansåg då att den e-postadress som skulle fungera som visselblåsarinstrument och som hanterades av kommunjuristen var tillräcklig. Där kunde dock inte anonymiteten garanteras på grund av offentlighetsprincipen.