Klik venligst
SAMHÄLLE 2024-03-12 KL. 09:11

Ambulans och räddningstjänst flyttar ihop

Av Carina Nilsson

Planen och ritningen för en ny ambulans- och räddningsstation i Strömsnäsbruk är nu klar.
Byggnaden blir 940 kvadratmeter stor och kan, om allt går enligt plan, stå klar i maj 2025.

Ambulans och räddningstjänst flyttar ihop
I de röda utrymmena ska räddningstjänsten husera, i de blå ambulansen. Grönt blir gemensamma utrymmen, förklarar Asim Serdarevic som är teknisk chef på Markaryds kommun. Foto: Carina Nilsson

2021 beslutade regionstyrelsen i Kronoberg att utreda lokal- och fastighetsbehovet för en ambulansstation i Markaryds kommun med möjlig placering i Strömsnäsbruk.

De gamla lokalerna i Markaryd var slitna och uppfyllde inte dagens krav på en ambulansstation.

Regionens ambulansledning och fastighetsavdelning tog fram två förslag till ny lokalisering. Det ena hade placering vid norra infarten till Markaryd och det andra i Luhrpasset i Strömsnäsbruk.

– Region Kronoberg gjorde också, tillsammans med SOS Alarm, en utredning kring inställelsetiden för ambulansen och kom fram till att man skulle få bäst tillgänglighet om den placerades i Strömsnäsbruk baserat på fakta från utryckningstider, befolkningsunderlag och uppdragshistorik, säger Asim Serdarevic som är teknisk chef på Markaryds kommun.

Han fortsätter:

– Frågan har engagerat många kommuninvånare och det finns såklart olika åsikter eftersom det innebär att ambulansen flyttar från Markaryd. Men det är regionen som beslutar var ambulanserna placeras och vi får utgå från att de har utrett det här på bästa sätt.

Tidigare fick ambulansen i Markaryd också ofta rycka ut i Örkelljunga kommun, då Örkelljunga saknade egen ambulans. Men Region Skåne har nu beslutat att återigen placera en ambulans i Örkelljunga.

Nu finns en färdig plan och ritningar för den nya ambulans- och räddningsstationen. Bild: Markaryds kommun

I och med beslutet att flytta ambulansstationen till Strömsnäs väcktes tanken på en samlokalisering med räddningstjänsten för Strömsnäs deltidskår.

– Deras lokaler var också i behov av renovering och vi såg en vinst i att samlokalisera med ambulansen, säger Asim Serdarevic.

Tekniska förvaltningen har nu ett färdigt förslag och ritningar på en ny kombinerad ambulans- och räddningsstation. Byggnaden ska ligga på en fastighet mellan Herrgårdstoppen och det gamla glasbruket.

– Tomten är på cirka 10 000 kvadratmeter. Ett företag hade planerat att bygga där, men ville avvakta på grund av ränteläget bland annat, så kommunen återtog tomten, säger Asim Serdarevic.

Lokalen som planeras blir cirka 940 kvadratmeter stor. Kommunen ska bygga och äga fastigheten medan regionen blir hyresgäster.

– Det kommer att bli en toppmodern och väldigt energisnål byggnad med solceller på taket. Fasaden kläs med tegel som ett led i att göra byggnaden mer miljövänlig. En del av utrymmena blir gemensamma som ett gym, fikarum och tvätthall, säger Asim Serdarevic.

De behöver också bygga en 25 meter hög mast för att räddningstjänstens respektive ambulansens larmsystem ska fungera.

– Vi planerar också för dubbla in- och utfarter ifall de behöver rycka ut på larm samtidigt. Byggnaden kommer också att ha passersystem och kameraövervakning, säger Asim Serdarevic.

Planen ska presenteras för politikerna i kommunstyrelsen i vecka 11 och ska gå ut på anbud i mars-april.

– Om allt går enligt plan, och inga överklaganden kommer in, så ska den nya ambulans- och räddningsstationen kunna vara klar i maj 2025, säger Asim Serdarevic.