Klik venligst
SAMHÄLLE 2023-11-09 KL. 09:21

Allt fler familjer klarar sin egen försörjning

Av Carina Nilsson

Arbetslösheten har sjunkit i Markaryd tre år i rad och fortsätter neråt. Samtidigt är andelen invånare som får ekonomiskt bistånd den lägsta sedan 2014.
– Vi har nästan inga barnfamiljer som behöver ekonomiskt bistånd längre, det är väldigt glädjande, säger Daniel Linares som är förvaltningschef på arbetsmarknads- och integrationsförvaltningen.

Allt fler familjer klarar sin egen försörjning
I Markaryds kommun är det numera väldigt få familjer som behöver ekonomiskt bistånd och arbetslösheten var lägre för tredje året i rad. Foto: Bildbyrån/Arkiv

Siffror från Arbetsförmedlingen visar att den totala arbetslösheten i Markaryd var 6,2 procent under september månad, vilket är en minskning med 1,1 procentenheter jämfört med samma period förra året. Sedan september 2020 har arbetslösheten gått ner från 10,3 procent till 6,2 procent.

Även i riket sjönk arbetslösheten med 0,2 procent jämfört med året innan och är nu 6,4 procent. I Kronobergs län är siffran 7 procent och lägst i länet är den i Ljungby med 5,2 procent.

– Vi har en fortsatt stark arbetsmarknad där näringslivet fortfarande söker personal. Vi har ett gott samarbete mellan näringslivet och kommunen där vi har fått ut många som tidigare har haft ekonomiskt bistånd på den lokala arbetsmarknaden, säger Daniel Linares.

Daniel Linares är förvaltningschef på Markaryds kommun. Foto: Magdalena Bäckman

Daniel berättar vidare att det finns ett stort engagemang från de lokala företagen, men att det gäller för kommunen att rusta individerna innan de kommer dit.

– Där har vi också en bra process internt med stöd från vuxenutbildningen och andra förvaltningar som har tagit sig an många i praktik och anställningar. Det är ett lagspel och när vi lyckas är det en vinst för både individen och samhället, säger Daniel Linares.

Han gläds extra mycket åt att det idag nästan inte finns några barnfamiljer i kommunen som behöver ekonomiskt bistånd.

– Det är väldigt positivt att föräldrarna försörjer sig genom arbete och att barnen ser sina föräldrar gå till jobbet varje dag. Det är guld värt, säger Daniel Linares.

Andelen som fick ekonomiskt bistånd i kommunen var under sommarmånaderna nere på 0,2 procent av den vuxna befolkningen. Det var den lägsta siffran under en tremånadersperiod sedan 2014.

I gruppen utlandsfödda var arbetslösheten 13,3 procent i Markaryd, vilket var en minskning med 3,1 procent. Siffran för länet var 17,9 procent och för riket 15,2 procent.

– Vi har fortsatta utmaningar vad gäller gruppen utlandsfödda och framför allt utlandsfödda kvinnor men vi fortsätter jobba med det, säger Daniel Linares.

Vad gäller ungdomsarbetslösheten hade Markaryd den lägsta siffran i länet med 6,7 procent. Högst ungdomsarbetslöshet hade Alvesta med 13 procent.

– Vi ligger bra till men vi ser ändå hela tiden över vad vi kan göra och hur vi kan förebygga om det skulle komma en vändning på arbetsmarknaden, säger Daniel Linares.