SAMHÄLLE 2022-11-17 KL. 09:05

”Alla föräldrar borde provköra sina barns fordon”

Av Rickard Gustafsson

Antalet A-traktorer har exploderat på senare tid och med det kommer också fler fordon som inte håller måttet ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. Laholmspolisen har arbetat och arbetar hårt med att informera ungdomar och föräldrar för komma till rätta med trafikfarliga och trimmade fordon.
– Alla föräldrar borde provköra sina barns fordon, säger Daniel Ljungberg vid Laholmspolisen.

”Alla föräldrar borde provköra sina barns fordon”
Att göra om riktiga personbilar till A-traktorer verkar vara en trend bland ungdomar som är här för att stanna. Men det betyder samtidigt ett större ansvar för målsmän att ha kontroll över ungdomarnas fordon. Foto: Peter Jakobsson

Miniserie: Laholmspolisens trafiksäkerhetsarbete, del 2 av 3

A-traktorer är ett av de områden som Laholmspolisen får flest klagomål kring. Kanske är det inte så konstigt då antalet A-traktorer bara under 2019-2020 ökade med över 30 procent och att det på svenska vägar nu rullar cirka 50 000 A-traktorer.

Polisen har därför under en längre tid arbetat idogt för att kontrollera fordon och informera ungdomar och föräldrar om vad som gäller. Anders Carlsson vid Laholmspolisen berättar att situationen blivit bättre, men att det fortfarande finns mycket brister.
– Det är allt från dåligt skick på däck och belysning och att de är manipulerade (trimmade, reds. anm.). Det är oftast 15-16-åringar som inte tycker att det är så farligt och kanske inte har jättebra koll, men målet är att de ska köra säkra fordon och inte skada sig själva eller andra människor.

Carlsson är dock noga med att poängtera att de flesta ungdomar tar ansvar i trafiken och följer de lagar och regler som finns uppsatta.
Dessvärre finns det även ungdomar som behandlar sina fordon som leksaker. De kör vårdslöst, begår trafikbrott och manipulerar eller gör otillåtna ändringar på sina fordon för att påverka fordonens prestanda eller utseende.


Daniel Ljungberg och Anders Carlsson vill se högre krav på förarutbildningen för A-traktorer. Att som i dag köra upp för moped och i nästa stund sätta sig bakom ratten i en fullstor personbil är inte helt lyckosamt. Foto: Rickard Gustafsson


Laholmspolisen har vid ett flertal tillfällen tagit trimmade A-traktorer i beslag då de visat sig att de går precis lika fort som vanliga personbilar.
– I de lägena blir det riktigt farligt när man har en 16-åring bakom ratten och där tycker jag att föräldrarna ska ta ett större ansvar och ha bättre koll på sina barns fordon. Det är oftast föräldrarna som står som ägare och det händer att vi rapporterar föräldrarna för tillåtande av olovlig körning och det kan bli saftiga dagsböter, säger Anders Carlsson.

Poliskollegan Daniel Ljungberg konstaterar att det är stora kontraster och berättar att vissa föräldrar har stenkoll på fordonen medan andra inte har en susning om vad ungdomarna sysslar med.
– Det skiftar väldigt mycket beroende på om föräldrarna själva är intresserade av bilar och fordon, men vi uppmanar alla föräldrar att provköra sina barns fordon.
– Jag har varit med om föräldrar som själva varit med och hjälpt sina ungdomar att manipulera fordonet och det är verkligen inte bra, säger Anders Carlsson.

När det gäller ungdomarnas trafikkunskaper vill de båda laholmspoliserna inte kritisera vare sig ungdomarna eller körkortsföretagen som tillhandahåller utbildningar. Däremot konstaterar de att lagen kring AM-körkort har lite övrigt att önska.

Att köra A-traktor kräver samma behörighet som för EU-moped och för att få AM-behörighet krävs en tolv timmar lång utbildning, varav fyra timmar är praktisk träning.
– Jag tycker att det är ganska märkligt när man tar AM-körkort att man kör upp med moped och sen sätter sig i en A-traktor. Jag tycker nog att man borde köra upp med den typ av fordon som det är tänkt att bruka, men vi kan bara följa lagen och efterleva den, säger Daniel Ljungberg och undrar rent retoriskt hur väl förberedd man egentligen är för att hantera ett så stort fordon i trafikmiljö med så låga utbildningskrav.

Jag tillhör gruppen som pendlar och upplever att det är många trafikanter som blir stressade av långsamtgående fordon och på grund av det gör fullständiga idiotomkörningar?
– Jag förstår frustrationen bland pendlare på vägar där det bildas köer efter fordon som går i 30 km/t och det klart att det uppmanar till farliga omkörningar och stress. När man ser riktiga bilar som är ombyggda kan man kanske ifrågasätta om dessa fordon måste gå endast i 30 km/t? Vi får väl se om lagen kanske ändras, säger Anders Carlsson.

I nästa del: ”Man blir nästan lite förvånad när någon blåser positivt”

LÄS MER: ”Att varna för poliskontroll är det sämsta man kan göra”


Fakta: Håll koll på ditt barns fordon
Som förälder behöver du vara minst lika engagerad i ditt barns fordon som du är kring ditt eget. Säkerställ att det fordon ditt barn kör är trafiksäkert och lagligt.
En A-traktor är en bil som är ombyggd till traktor. Den ska vara begränsad till en hastighet av högst 30 km/h och kräver minst AM-behörighet att framföra.
• A-traktorn ska vara försedd med en registreringsskylt framtill som ska vara väl synlig samt väl synlig skylt baktill som talar om att det är ett långsamtgående fordon (en så kallad LGF-skylt). Skylten får inte modifieras eller kapas på något sätt.
• A-traktorns däck ska ha minst 1,6 mm mönsterdjup.
• A-traktorn ska vara utrustad med samma typ av belysning som ursprungsfordonet och det är inte alltid tillåtet att montera ny belysning.
• Fordonstypen måste besiktigas
• Hur är skicket på däck, bromsar och fjädring?
• Har fordonet rätt och fungerande belysning?
• Åtgärdas uppkomna brister eller fel på fordonet i tid?
• Är fordonet i förekommande fall besiktigat och säkert att köra?
• Är fordonet manipulerat för att kunna köras i en högre hastighet?
Källa: Polisen