SAMHÄLLE 2022-04-29 KL. 14:21

Akutläge – kan tvingas köpa privata demensplatser

Av Rickard Gustafsson

Det har uppstått en akut brist på demensplatser i Laholms kommun. Läget är så extremt ansträngt att kommunens senaste veckan gjort flera Lex Sarah-anmälningar mot sig själva då man inte kunna erbjuda äldre personer platser. Nu söker man demensplatser med ljus och lykta hos grannkommunerna och privata vårdföretag för att lösa det prekära läget.

Akutläge – kan tvingas köpa privata demensplatser
Situationen är väldigt bekymmersam inom demensvården i Laholms kommun just nu. Det är akut brist på demensplatser samtidigt som öppningen av en ny avdelning på Randerslund dröjer till i höst. Foto: Arkivbild

Laholms kommun har på kort tid gjort två Lex Sarah-anmälningar efter att man inte kunnat erbjuda äldre personer plats på demensavdelningar.

Åtgärden är extremt ovanlig, men beror enligt verksamhetschef Kristina Isaksson på en stor volymökning av antalet äldre som blivit utskrivna från sjukhus.
– Från årsskiftet och framåt har det kommit ut väldigt många äldre personer, många av dem multisjuka, från sjukhus. Bara i mars månad hade vi 42 utskrivningsplaceringar, en normal månad har vi hälften, säger Kristina Isaksson.

Det har fått konsekvensen att kommunen inte har vare sig tillräckligt många korttidsplatser eller demensplatser att kunna möta upp behovet. Det har satt kommunen i en rävsax då dessa platser fungerar i symbios med varandra, enligt Kristina Isaksson.

Situationen är extremt ansträngd.
– Vi skulle behöva fler demensplatser och det är det som i grunden gör att vi har ont om korttidsplatser. Flödet från korttiden ut till särskilt boende fungerar inte för att vi har brist på demensplatser.

Är det här någonting ni skulle kunnat förutse?
– Behovet av antalet demensplatser? Ja! Verksamheten har sett behov av fler demensplatser men politiken har valt att fatta beslut utifrån en volym som inte överensstämmer med den prognos vi förutspått. Det finns en diskrepans mellan vad vi fått acceptans för från politiken jämfört med vad realiteten säger, berättar Kristina Isaksson.

Isaksson förklarar att socialförvaltningens önskemål från första början varit att omvandla hela Randerslund till demensboende, men att politiken inte valt den vägen.
– Det är politiken som bestämmer vilken inriktning vi ska ha på verksamheten, sen får vi i verksamheten följa med och verkställa det.


Kristina Isaksson, verksamhetschef senior, berättar att socialförvaltningen har förutsett situationen men att man inte fått gehör av politikerna i Laholms kommun. Foto: Laholms kommun/Arkivbild


Socialnämndens ordförande Kenneth Camitz (M) bekräftar bilden.
– Läget är akut och det har nämnden länge försökt att lyfta. Vi ville göra om Randerslund till ett demenscentrum, men det stoppades.

I dag finns 16 platser på Randerslund, åtta på Tangon, åtta på Fridhemsgården och tre på Backatorp, Smedjebacken. Ytterligare en avdelning (åtta platser) är på gång på Randerslund där det just nu pågår en renovering.

Trots att byggnaden skulle kunna tas i bruk i juni kommer öppningen dröja åtminstone till i mitten av september.
– Det beror enkom av att vi måste hitta personal till den avdelningen. Vi kan inte med berått mod flytta verksamheten dit i sommar utan att kunna säkerställa att vi har personal. Men där ska 6-7 personer från Smedjebacken erbjudas plats, säger Kristina Isaksson och menar att avdelningen på Randerslund inte på något sätt löser problemet.

Oron för att inte kunna erbjuda äldre den vård de behöver är stor, därav Lex Sarah-anmälningarna. Kenneth Camitz berättar att nämnden nu gett förvaltningen i uppdrag att komma fram med förslag på lösningar och menar att det till och med kan bli så att man tvingas att köpa in vårdplatser utanför Laholms kommun.
– Det kanske vi måste göra, invånarna får inte komma i kläm.

Isaksson berättar att man arbetar med att få fram både korttidsplatser och demensplatser och att förfrågningar skickats till grannkommunerna om att få köpa in vårdplatser – utan lycka.

Situationen är ansträngd även där och de i sin tur köper också platser från andra kommuner, förklarar Isaksson.
– Jag har oerhört svårt att se att det kan finnas upphandlad vård i Halland. Det kan bli Skåne eller i Kronoberg och det är ingenting som är optimalt eftersom det blir svårt för närstående att komma på besök. Om det är denna lösning vi måste gå på är det för att lösa den akuta situationen, men det är ingen lösning på lång sikt.

Kan det privata äldreboendet i Skummeslövsstrand, Villa Havsglimt, bli aktuellt?
– Ja, vi för samtal med Vardaga. Jag vet inte hur många platser det finns där, men jag vet att Ängelholms kommun har flyttat hela sin verksamhet dit med personal och 40 brukare efter branden på ett av deras äldreboende tidigare i år, säger Kristina Isaksson.