SAMHÄLLE 2022-04-19 KL. 16:56

Ajöss till fossilt bränsle i Knäred

Av Rickard Gustafsson

Ut med det fossila bränslet och in med förnybar energi. Eran för Knäreds fjärrvärmenät i Knäred är snart över efter att Laholmshems och Kommunfastigheters styrelse beslutat att i stället satsa på bergvärme kombinerat med solceller.
– Beslutet gäller alla kommunala fastigheter i Knäred, säger bolagets ordförande Roland Gottfridsson (C).

Ajöss till fossilt bränsle i Knäred
Laholmshems och Kommunfastigheters vd Peter Johansson och ordförande Roland Gottfridsson (C) informerar om att bolagen kommer att satsa på bergvärme och solceller i Knäred. Foto: Rickard Gustafsson

I över 40 års tid har nästan alla kommunens fastigheter i Knäred varit anslutna till ett fjärrvärmenät. Till en början kom energin från förbränning av flis, men sedan pannan för ett antal år sedan gått sönder sedan har fliset ersatts med gasol.

Att bränna gasol är dock inte förenligt med vare sig kommunens miljöambitioner eller det kommunala bolagets policy.
– 2030 ska vi vara fossilfria och när vi gjort den här satsningen i Knäred så har vi inte mycket fossil energi kvar i kommunen, säger Laholmshems ordförande Roland Gottfridsson.

Utanför fjärrvärmecentralen vid idrottshallen i Knäred står två stora gasoltankar. I sinom tid ska de försvinna och samtliga byggnader kommer att få egna bergvärmeanläggningar.
– Vi har gjort utredningar och kommit fram till att bergvärme är bäst. Där vi kan ska vi kombinera med solceller, säger Roland Gottfridsson och berättar att bolaget har goda erfarenheter av bergvärme på andra platser i kommunen.


Vd Peter Johansson och ordförande Roland Gottfridsson promenerar vid Knäreds fjärrvärmecentral. Foto: Rickard Gustafsson


Laholmshems vd, Peter Johansson, räknar upp vilka byggnader som omfattas.
– Knäredsskolan, idrottshallen, Björkebogården, Smedjebacken samt alla våra nästan 100 lägenheter på Dalavägen och Klockarevägen.

För att få svar på hur mycket bergvärmesatsningen kostar har Laholmshem/Kommunfastigheter anlitat extern konsulthjälp och utredningen visar att investeringen landar på 13-15 miljoner kronor, exklusive solceller.
Delar av investeringen hoppas bolaget kunna finansiera genom bidrag från Energimyndigheten och deras projekt Klimatklivet.

Hur påverkar det här driftkostnaden?
– Det kommer att bli billigare, men hur mycket billigare beror också på flera andra faktorer som exempelvis energipriserna, säger Roland Gottfridsson.
– Hur mycket billigare är svårt att svara på, men enligt de kalkyler vi gjort är bergvärme och solceller den bästa lösningen. Men det beror också på hur vi gör övriga energieffektiviseringar i fastigheterna, men miljövinsten är den tyngsta punkten, säger Peter Johansson.

Ambitionen är att stänga Knäreds fjärrvärmecentral så fort som möjligt och klart är också att den första bergvärmeinstallationen sker på Smedjebacken. Någon tidsplan har ännu inte upprättats.


Inom något år kommer förbränningen av gasol helt att upphöra när fjärrvärmen ersätts av bergvärme och solceller. Foto: Rickard Gustafsson