Klik venligst
SAMHÄLLE 2023-05-26 KL. 15:44

25 miljoner ska satsas på energisnål gatubelysning

Av Rickard Gustafsson

Moderniseringen av kommunens gatubelysningsnät ska snabbas på. Cirka 6 000 äldre armaturer ska bytas ut mot energisnåla LED-lampor under tre år. 25-miljonersinvesteringen planeras med lånade pengar men ska enligt kalkylen betala sig redan inom tre år. Projektet förväntas ge stora energibesparingar och minst en halvering av driftkostnaderna.

25 miljoner ska satsas på energisnål gatubelysning
Investeringstakten och moderniseringen av kommunens gatubelysning ska påskyndas. Samhällsbyggnadsnämnden vill att alla äldre högtrycksnatriumlampor ska bytas ut mot LED-lampor på tre år. Foto: Rickard Gustafsson

Utmed gator och vägar i Laholms kommun finns det cirka 8 000 gatlampor. Knappt 2 000 är energisnåla LED-armaturer, men ungefär 6 000 är omoderna högtrycksnatriumarmaturer som i jämförelse är riktiga energislukare och saknar möjligheten att kunna regleras.

Det visade sig inte minst i höstas och vintras när nedsläckningsbeslutet fick folk och även polisen att rasa över mörklagda gator och bostadsområden i kommunen.

Politikerna har dragit lärdom av kritiken.
– Nu tar vi nya tag. Vi lärde oss av våra tidigare beslut att det krävs mer långsiktighet, säger Ove Bengtsson (S), 1:e vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Samhällsbyggnadsnämnden har nu beslutat att snabba på moderniseringen av gatubelysningen och vill investera drygt 24,7 miljoner kronor för att byta ut samtliga energislukare på tre år. Utbytet väntas vara klart vid årsskiftet 2026/2027.

Thor Gunnar Bjelland (M), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, är stolt som en tupp över det proaktiva beslutet. Han lyfter fram de ekonomiska, energibesparande och inte minst miljömässiga vinsterna.
– Det var närmast applåder när vi godkände detta. Nu skickar vi frågan till kommunstyrelsen, men de skulle bara våga nej till detta.


Ett proaktivt beslut som sparar pengar, energi och miljö. Mikael Sandén (SD), Thor Gunnar Bjelland (M) och Ove Bengtsson (S) är både glada och stolta över det fattade beslutet. Foto: Rickard Gustafsson/Arkivbild


Mångmiljoninvesteringen kommer sannolikt finansieras genom lånade pengar, men kommer enligt kalkylen återbetala sig på rekordtid. Redan tredje året blir besparingen större än lånekostnaderna.
– Det kan gå ännu snabbare om elpriset är högt, säger Mikael Sandén (SD), andre vice ordförande.

– Det är viktigt att anamma modern teknik för att kunna göra besparingar. Det är vinn-vinn-perspektiv att man kan investera sig för en sådan här problematik. Det är ovanligt att en investering ger så snabbt resultat, menar Ove Bengtsson.

En ytterligare fördel med de moderna LED-armaturerna är att de kan fjärrstyras digitalt. Det betyder att de kan dimras ned.
– Det går att styra det här systemet och halvera watt-talet i lampan på natten när väldigt få människor är ute, säger Ove Bengtsson.

Effekterna av en eventuell ”nattsänkning” är inte inräknad i den kalkyl som tagits fram, beräknad på ett genomsnittligt elpris om 130 öre per kilowattimme.
– Om vi drar ner 50 procent fem-sex timmar på natten varje dygn så blir det många kilowatt och kronor varje år, säger Thor Gunnar Bjelland.

Att gå över till LED-lampor ger också en långsiktig vinst då livslängden på modernare armaturer, cirka 20 år, är väldigt mycket längre än äldre modeller. Över tid beräknas det minska kostnaderna med 35 miljoner kronor.