Klik venligst
POLITIK 2023-08-08 KL. 06:05

Vill få slut på svammel i fullmäktige

Av Rickard Gustafsson

260 kronor i minuten. Det är vad det kostar skattebetalarna per minut när kommunfullmäktige sammanträder, enligt Sverigedemokraterna i Laholm. Nu lägger partiet en motion med syfte att begränsa talartiden. Orsaken till förslaget? Det svamlas för mycket.

Vill få slut på svammel i fullmäktige
Sverigedemokraten och fullmäktigeledamoten Per-Ove Andersson vill reglera talartiden på fullmäktigesammanträdena. Foto: Rickard Gustafsson/Bo Bjelvenstedt

I en färsk motion föreslår Sverigedemokraterna att man antar en ny arbetsordning i kommunfullmäktige där talartiden begränsas.

Det ska inte missuppfattas som ett angrepp på yttrandefriheten och demokratin. Tvärtom är anledningen och bakgrunden till förslaget att det svamlas för mycket i talarstolarna i Laholms teater.

Politikern bakom motionen är SD-ledamoten Per-Ove Andersson som noterat att svadan gör sammanträdena både ineffektiva, segdragna och ointressanta.

Han eftersöker mer distinkta argumentationer.

– Det är för mycket svammel i fullmäktige. Det gäller inte alla ledamöter såklart, men blir det för långdraget slutar folk att lyssna. En erfaren och väl förberedd talare bör kunna framföra sin åsikt på en begränsad talartid, lika för alla, säger han till LT.

Andersson berättar att det för närvarande inte finns några regleringar i fullmäktiges arbetsordning för hur länge en politiker kan pladdra och det vill han råda bot på.

– Jag har suttit i fullmäktige i Halmstad och där har man en reglerad talartid. Förslaget är nästan en kopia på hur det är där, säger Per-Ove Andersson.

Om Per-Ove Anderssons och Sverigedemokraternas motion går igenom får Jörgen Nilsson (KD) och hans 40 övriga KF-kollegor hålla sig inom utsatt talartid.

Foto: Rickard Gustafsson

Om fullmäktige ställer sig bakom SD:s motion skulle det innebära att ett normalt anförande får ha en maxtid på tre minuter, en replik max två minuter och ett genmäle får som högst vara en minut.

Vid budgetsammanträdet vill SD vara lite mer frikostiga.

Då förlängs anförandetiden till tio minuter för kommunstyrelsens ordförande och gruppledarna, för respektive parti, ges fem minuter.

– Det ska vara koncist och snabba ryck i kommunikationen. Det blir mer innehållsrikt om man kan formulera sig kortfattat, säger Per-Ove Andersson och berättar om ett skräckexempel från en annan svensk kommun där en ledamot babblade i fyra timmar.

Finns det någon specifik händelse eller anledning till att du för fram det här förslaget nu?

– Jag vill inte hänga ut några enskilda ledamöter. Men jag har suttit i fullmäktige sedan årsskiftet och det har varit lika långdraget varje gång. Ett effektivare kf-möte skulle dessutom minska kostnaderna för kommunen.

Per-Ove Andersson syftar på att varje ledamot (41 totalt) får betalt för den tid man närvarar.

– Det är lite kuriosa men jag har räknat ut att det kostar 260 kronor i minuten. Så det finns också pengar att spara.

Bertil Johansson, Laholmspartiet, är en av de mest frekventa besökarna av fullmäktiges talarstol.

Foto: Rickard Gustafsson

Avgående fullmäktigeordföranden Eric Semb (M) berättar för LT att initiativ till förändringar redan tagits.

– KF:s presidie gav redan i maj DOB (Demokrati- och organisationsberedningen) i uppdrag att se över arbetsordningen och den etiska policyn. Styrdokumenten är från 2017 och det är dags att se över dem.

Semb ställer sig i huvuddrag bakom Anderssons åsikter och tycker att det är sunt med vissa regleringar när det gäller talartiden.

Han tror att en mer stringent arbetsordning kan ge effektivare möten och öka medborgarnas intresse för den lokala politiken.

– Det är ju hyperviktiga och intressanta ämnen vi talar om, men alla frågor kan inte bli allmänpolitiska debatter.

– Därför tycker jag att det är bra att alla partier får vara med och utforma den nya arbetsordningen och den etiska policyn så att inte enskilda ledamöter känner sig påhoppade.

Tidpunkten för när DOB ska lägga fram de nya styrdokumenten är ännu inte fastslagen.

Eric Semb (M) lämnar i höst över ordförandeklubban i kommunfullmäktige till partikollegan Thor Gunnar Bjelland.

Foto: Bo Bjelvenstedt