Klik venligst
POLITIK 2024-02-02 KL. 13:19

Tung moderat hoppar av sin stol i fullmäktige

Av Rickard Gustafsson

Eric Semb lämnar sin stol för Moderaterna i kommunfullmäktige. M-politikern som för drygt ett år sedan aspirerade på KSO-posten lämnar på grund av tidsbrist och har därmed inte längre kvar ett enda förtroendeuppdrag i kommunpolitiken.
– Jag har haft svårt att vara med på sammanträden under hösten och vintern och tänker att det då är bättre att kliva av, säger han till LT.

Tung moderat hoppar av sin stol i fullmäktige
Eric Semb lämnar sitt uppdrag som ledamot för Moderaterna i kommunfullmäktige. Tiden räcker inte till för politiken på grund av det civila arbetet som förvaltningschef i Ängelholms kommun. Foto: Rickard Gustafsson/Arkiv

Det är ungefär 14 månader sedan slutstriden om ledartröjan rasade inom Moderaterna i Laholm. Eric Semb drog den längsta stickan i kampen mot Roland Norrman, men det blev en dyrköpt seger – för partiet som slets mitt itu.

De inbördes M-striderna ledde till att allianspartierna tvingades att alliera sig med Socialdemokraterna för att säkra makten i Laholms kommun. Moderaterna förlorade KSO-posten till Centerpartiet och på kuppen många medlemmar.

För Semb innebar det i stället att han i januari 2023 blev ordförande i kommunfullmäktige. Ordförandeklubban svingade han fram till juni då han fick ett nytt arbete som förvaltningschef i Ängelholms kommun.

– Jag har fått ett jobb där det är olämpligt att jag är en publik politiker. För att kunna hålla isär mina roller är det viktigt att jag inte är en framstående politiker på fritiden, sa Eric Semb till LT i slutet av juni efter att han även lämnat ledamotplatserna i kommunstyrelsen och Laholmshem.

Nu lämnar han det sista kvarstående uppdraget, fullmäktigestolen. Chefsjobbet i Ängelholm upptar all tid, där han också förväntas att närvara på såväl vård- och omsorgsnämndens möte som fullmäktiges.

– Jag har inte varit med på ett enda fullmäktigemöte i Laholm sedan jag lämnade uppdraget som fullmäktiges ordförande och tänker att det då är bättre att kliva av, säger Eric Semb.

Enad front och glada miner visade toppolitikerna, Roland Norrman, Anita Fasth och Eric Semb upp i samband med Moderaternas valvaka 2022. Det var då det. Foto: Rickard Gustafsson

Att gång efter annan anmäla frånvaro är inte hållbart i längden och efter diskussion med M:s gruppledare Thor Gunnar Bjelland lämnade han på torsdagskvällen officiellt besked om att få bli entledigad.

– Det går inte att hålla på så. Förr eller senare gör ni i media en artikel om min frånvaro så då är det lika bra att lämna uppdraget, säger Semb i skämtsam ton.

Att det här skulle vara en fullbordad reträtt från politiken är det inte tal om.

– Haha, nej! Jag har löst medlemsavgiften och min tanke är att kunna ha bakgrundsuppdrag inom partiet som inte är publika och lika tidskrävande.

Semb sitter kvar i den lokala M-föreningens valberedning och kommer även fungera som valledare inför sommarens EU-parlamentsval.

Några ambitioner att efter den civila karriären göra comeback och aspirera till KSO-posten, eller andra höga politiska uppdrag, ingår inte i den 58-årige skottorpsbons framtidsplaner.

– Tåget har gått för satsningen på att bli heltidspolitiker och det gjorde det när jag valde att satsa på min civila karriär, säger Semb.

För LT utvecklar han sitt svar.

– Jag har en pensionsavgång som ligger några år framåt i tiden och har man gått i ålderspension så anser jag, till skillnad mot andra, att det inte är rimligt att vara KSO. Vi har en ålderspension av en anledning, men någonting ska jag väl sysselsätta mig med när jag gått i pension och kanske dyker det upp ett mindre uppdrag nånstans i en styrelse eller nämnd.