POLITIK 2022-11-28 KL. 15:44

Superpetningen – toppmoderat helt utan uppdrag

Av Rickard Gustafsson

Sprickan inom Moderaterna är numera avgrundsdjup. Partimedlemmarnas förstaval och väljarnas kryssetta, Roland Norrman, blir helt lottlös. Den tilltänkte kommunstyrelseordföranden har förvisats till läktaren och får inte ett enda uppdrag. Men Norrman vägrar att ge upp kampen.

Superpetningen – toppmoderat helt utan uppdrag
Det är på Laholms Teater det avgörs den 20 december. Kommunfullmäktige ska då rösta om vem som blir kommunstyrelsens ordförande. Roland Norrman säger att hans kandidatur kvarstår trots att Moderaterna föreslagit Eric Semb. Foto: Rickard Gustafsson

En snäv majoritet i fullmäktigegruppen (4-3) utsåg Eric Semb till partiets kandidat för uppdraget som kommunstyrelsens ordförande. För partiets listetta Roland Norrman innebär förlusten, i den slutna omröstningen, att han inte får ett enda politiskt uppdrag utöver den fullmäktigeplats han skaffat sig på egen hand genom de 198 personkryss han fick i valet.
– Det är inte partiet som inte vill ge mig uppdrag. Det är 4 av 7 bland ledamöterna i fullmäktigegruppen som inte vill ge mig uppdrag. Det är viktigt att poängtera det, säger Roland Norrman.

Han påpekar att nomineringsstämman i februari röstade fram honom som nummer 1 på valsedeln och marknadsförts som det i valrörelsen. Rollen som Moderaternas ledare bekräftades dessutom genom valresultatet där 6,9 procent av M-väljarna kryssade Norrman – överlägset flest personröster i partiet.
– Även om jag stått på 13:e plats på valsedeln och fått flest röster hade jag blivit etta. Jag var den enda som bekräftade min plats, trots att jag redan stod på första plats.

Norrman säger att han har sorg i hjärtat och berättar att han blivit uppringd och kontaktad av många som röstat på Moderaterna och undrar varför han inte blir M:s kandidat till KSO.
– Det känns som att jag sviker den lokala M-föreningen och de väljare som valt mig både direkt och indirekt. Det är så många som hört av sig till mig som säger att de röstat på Moderaterna för att de vill att det är jag som ska ha det här uppdraget. Därför tycker jag att på det sätt vi agerat på i Moderaterna lurat till oss väljare som annars inte skulle röstat på oss.


Entrén till Laholms Teater. Här inne, den 20 december, bestämmer kommunfullmäktige vem som ska bli kommunstyrelsens ordförande de kommande fyra åren. Roland Norrman har inte gett upp striden. Foto: Rickard Gustafsson


Norrman ifrågasätter den demokratiska ordningen inom Moderaterna och kritiserar de stadgar och den arbetsordning som partiet anammat på den regionala förbundsstämman. Han menar att stadgarna tillåter att en liten grupp ”kidnappar” partiet och utser vem som ska få uppdrag.

Betraktar du den här lilla gruppen som illojal mot partiet?
– Det är roligt att du ställer den frågan. Rykten säger att om jag skulle bli framröstad av fullmäktige så kommer man att utesluta mig, på grund av illojalitet. Det är så fruktansvärt odemokratiskt så man blir mörkrädd och det borde inte få förekomma.

Anser du att Moderaterna centralt borde göra en utredning och granska hur det här gått till?
– Ja. Jag tycker att man frångått de demokratiska principer och värderingar som vårt parti och andra partier står för. Men jag har inga förhoppningar om det eftersom man inte gjorde någonting när det var rena rama vilda västern i Halmstad. Ofattbart att det sker i Sverige 2022.

Så du menar att de fyra som röstat bort dig agerar illojalt mot partiets demokratiska principer och värderingar?
– Ja, i och med att man inte köper det som vi alltid har gjort. Varför var det viktigt 2014 när Elisabet Babic fick fler röster än Thomas Jönsson och Mikael Kahlin? Då var det aldrig något snack om att hon skulle få posten. Så har det alltid varit historiskt.


När LT ska fotografera Roland Norrman ringer ännu en oförstående M-väljare och undrar vad det är som står på i Moderaterna och frågar varför Roland Norrman inte ska bli KSO. Foto: Rickard Gustafsson


Roland Norrman kommer inte ge upp slaget om KSO-posten. Att ge upp nu skulle betyda att han ger sig och det tänker han inte.
– Nej, för då har det dåliga och odemokratiska beteendet vunnit. Vi har förhandlat fram med de övriga partierna i Alliansen att vi ska ha KSO-posten och mitt budskap till alla väljare som röstat på mig är att jag fortfarande står kvar som kandidat till KSO. Jag vill inte svika dem.

Hur skulle du vilja beskriva läget inom Moderaterna i Laholm just nu?
– Att inte uppvisa en enad front är aldrig bra. Historiskt har vi förlorat väljare och medlemmar för att vi inte håller sams internt. Har jag dåligt samvete för det? Nej, det har jag inte för jag hade ställt in mig i ledet om jag inte hade fått flest röster.

LÄS MER: Semb vann interna (M)aktkampen