POLITIK 2022-06-24 KL. 00:47

Stor ökning av psykisk ohälsa bland barn och unga

Av Rickard Gustafsson

Region Halland höjer budgeten för barn- och ungdomspsykiatrin med 20 miljoner kronor 2023. Antalet patienter har ökat så kraftigt under pandemiåren att regionen dessutom tvingas att öppna en tredje mottagning för att möta den växande ohälsan bland unga i länet.
– Utvecklingen är mycket oroväckande, men därför är jag väldigt glad över den här satsningen, säger psykiatrinämndens ordförande Lars Gustafsson (KD).

Stor ökning av psykisk ohälsa bland barn och unga
Ordföranden i regionens psykiatrinämnd, laholmaren Lars Gustafsson (KD), är väldigt nöjd med att regionfullmäktige skjutit till alla de pengar som verksamheten så väl behöver för att bekämpa ohälsan bland unga. Foto: Rickard Gustafsson

När Regionfullmäktige antog budgeten för 2023 beslutades att skjuta till 57 miljoner kronor till psykiatrivården inom Region Halland. Budgeten för 2022 uppgick till 737 miljoner kronor och nu höjs anslaget med nästan åtta procent.

20 av dessa 57 miljoner kronor kommer att gå direkt till att förstärka barn- och ungdomspsykiatrin.
– Det här beslutet visar att Region Halland verkligen lever efter visionen om bästa livsplatsen och särskilt för barn- och ungdomar med psykisk problematik, säger psykiatrinämndens ordförande Lars Gustafsson (KD) från Laholm och berättar att nämnden fick alla de pengar för behoven de flaggat upp för.

Pengarna kommer bland annat innebära nyanställningar, öppnandet av en ny mottagning för Barn och ungas psykiska hälsa (BupH) i Varberg och att samtliga platser på avdelningen för heldygnsvård i Halmstad kan vara öppna dygnet runt.
– Den så kallade 24/7-vården är väldigt viktig. Att vi nu kan ha öppet på helgen är väldigt viktigt för den enskilde individen, säger Lars Gustafsson.


Kristdemokraten Lars Gustafsson satsar numera enbart på regionpolitiken och är ordförande i regionens psykiatrinämnd. Han är väldigt glad över satsningen på barn- och yngdomspsykiatrin och vill se en mottagning i Laholm. Foto: Rickard Gustafsson


Gustafsson berättar att dagens två BupH-enheter i Halmstad och Kungsbacka inte räcker till för att möta den växande skaran av patienter. 2018 sökte cirka 5 400 barn och unga vård inom psykiatrin. Tre år senare har siffran växt till över 7 000 eller drygt 20 procent.

Siffrorna för inledningen av 2022 vittnar om fortsatt hårt tryck.
– Under våren har vi sett en ökning med elva procent jämfört med 2021 så vi behöver göra den här satsningen på en särskild mottagning i Varberg därför att det blivit så många fler. Utvecklingen är mycket oroväckande, men därför är jag väldigt glad över den här satsningen, säger Lars Gustafsson.

Trycket på barn- och ungdomspsykiatrin kommer inte bara Halland utan också norrifrån.
– Vi är duktiga och har korta köer och det har gjort att vi har fått ett stort antal patienter från Göteborg och Västra Götalandsregionen, över 400 bara under 2021, och för att minska trycket på Kungsbacka har vi förlagt den nya mottagningen i Varberg, säger Lars Gustafsson och berättar att målsättningen på sikt är att öppna upp BupH-mottagningar i alla halländska kommuner.

KD-politikern berättar att det finns en stor vinst i att kunna behandla barn och unga med tidiga insatser på primärvårdsnivå för att minska risken, eller helt undvika, att patienter ska få ytterligare försämrad hälsa och behöva söka specialistvårdsnivå.
– Vi måste ge hjälp i rätt tid och med de här pengarna kan vi tagga upp så att vi inte riskerar att de här ungdomarna i framtiden blir en del av vuxenpsykiatrin. Därför ökar vi också samarbetet med socialtjänsterna och skolhälsovården i kommunerna för det är där man ser behoven först.

Regionfullmäktige beviljade även psykiatrin ett extra anslag på 12 miljoner kronor i särskilda utvecklingsmedel redan i år. Det möjliggör att arbetet med rekrytering, en ny avdelning och fler öppna platser inte behöver vänta.