Klik venligst
POLITIK 2023-03-22 KL. 15:22

SON lämnar sparförslag på 9,2 miljoner

Av Rickard Gustafsson

Socialnämnden har identifierat möjliga neddragningar på 9,2 miljoner kronor inför budgetåret 2024. Sparförslaget utgår från verksamheter som inte är tvingande att bedriva enligt lag, men politikerna uttrycker oro för att det kan komma kosta mer än det smakar.
– Tar man bort förebyggande verksamheter kan det på sikt kosta mer, säger andre vice ordförande Pär-Åke Eriksson (MED).

SON lämnar sparförslag på 9,2 miljoner
Pär-Åke Eriksson (MED), Anita Fasth (M) och Kristina Jönsson (S) tycker att det är väldigt tufft att spara på de saker som föreslås. Foto: Johan W Jönsson

Besparingsförslagen står som spön i backen dessa dagar. Nämnd efter nämnd har meddelat vad de kan tänka sig att spara in på för att åstadkomma den kommungemensamma besparingen på 35 miljoner kronor inför 2024.

Socialnämndens lista med 14 besparingspunkter på totalt 9,2 miljoner kronor har tagits fram av förvaltningen.

Socialchefen Daniel Johansson berättar att de utpekade besparingarna är de som ger minst negativ effekt, men uttrycker att det varit en mödosam process då alla verksamheter fyller en väldigt viktig funktion och kompletterar kommunens kärnverksamhet.
– Annars hade dessa verksamheter inte funnits och det är inte något som bedrivs i onödan. Men utgångspunkten har varit att plocka ut sådant som inte är direkt lagstadgat och vi har valt att inte ta med sådant som ger direkta kostnadseffekter både kort- och långsiktigt, det vill säga verksamheter som motverkar kostnader.

Cirka 80 procent av förslagen berör personaltjänster men listan innehåller även höjda avgifter inom äldreomsorgen, neddragning av öppettider på träffpunkter för psykisk ohälsa/funktionsnedsättning och sänkta ambitionsnivåer och servicenivåer i olika verksamheter.
– Vi var ense om att försöka freda äldreomsorgen så långt det bara gick. Där har vi bara plockat på marginalerna. Det är inte mycket som berör äldreomsorgen och där ville vi störa så lite som möjligt, säger nämndens ordförande Anita Fasth (M).

– Visst, det är inte lagstyrda verksamheter. Men samtidigt måste man ha klart för sig att det är förebyggande insatser och tar man bort det arbetet så kan det på sikt kosta mer för Laholms kommun. Många av de här sakerna på listan vill vi inte ta bort, men samtidigt kan vi inte säga att vi inte kan spara någonting utan vi måste vara lojala mot kommunen, säger Pär-Åke Eriksson (MED).

Förslagen är kommunicerade med personal inom socialtjänsten men nämnden uttrycker stark oro över vad listan gör med personalens mående.
– Vi är väldigt rädda om vår personal och en sådan här lista läses som att det är det som gäller, men det är inte alls säkert, säger Anita Fasth och fortsätter:
– Det kan inte nog många gånger påtalas att det här är ett förslag. De ekonomiska ramarna är inte satta utan det görs först i maj.

Fasth påpekar bland annat att det fortfarande inte finns något beslut om vad som händer med kultur- och utvecklingsnämnden och dess förvaltning. Läggs de ner förändras förutsättningarna och ordföranden tycker därför att processen blivit lite bakvänd.
– Blir det så får vi nästan över halva den nämnden till oss. Det gör att det påverkar hur det ser ut med kompetenser och vi kanske tänker annorlunda efter sommaren. Det är så många bollar i luften samtidigt och jag hade önskat att kommunstyrelsen hade talat om hur man ser 10-20 år framåt i tiden och vad det är vi ska satsa på.

Socialnämndens ordförande lyfter gång på gång upp vikten av det förebyggande arbetet med satsningar på barn och ungdomar i tidig ålder och på familjer i problem. Fasth väver in det med fullmäktiges uppsatta mål kring skolresultat, trygghet, arbetslinjen och vårdens kvalitet och finansiering.
– Tre av de fyra målen berör på ett eller annat sätt den här nämnden. Det vore väldigt smakligt om kommunstyrelsen kunde enas om att vi vill jobba med det förebyggande arbetet på lång sikt. Gör vi det för det med sig mycket gott, men då måste också pengarna medfölja, säger Anita Fasth.

– Vi hoppas att kommunstyrelsen ser på detta med kloka ögon när de ser alla förslag tillsammans, säger Kristina Jönsson (S).

I slutändan är det kommunstyrelsen och kommunfullmäktige som i maj ska väga och prioritera de olika nämndernas sparförslag mot varandra. Det blir alltså först till hösten som förslagen hamnar i skarpt läge i socialnämnden.